Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien Vinnova Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver Vinnovas verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger Vinnovas synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien Vinnova Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Kunskap för säkerhets skull
 • Kunskap för säkerhets skull

 • Författare:
  Vinnova, Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Försvarshögskolan och Svenskt Näringsliv
 • Kategori: Innovationssystem, Säkerhet
 • Serienr: VP 2005:01
 • Utgiven: 2005-februari
Nationell strategi för transportrelaterad FUD
Nationell strategi för FoU inom området tillämpning av informationsteknik
Årsredovisning 2004
VINNFORSK - Bilagor
Verksamhet som Vinnova övertagit från NUTEK år 2000
Kunskapsbildning och organisering
Knowledge to safeguard security
 • Knowledge to safeguard security

 • Författare:
  Vinnova, Swedish Emergency Management Agency, Swedish Armed Forces, Swedish Defence Materiel Administration, Swedish Defence Research Agency and Swedish National Defence College & Confederation of Swedish Enterprise
 • Kategori: Innovationssystem, Säkerhet
 • Serienr: VP 2005:03
 • Utgiven: 2005-juli
Nationellt inkubatorprogram
Den dubbla vinsten
Nationell innovations- och forskningsstrategi för området miljödriven teknikutveckling
DYNAMO
 • DYNAMO

 • Kategori: Ledning och organisering, Hälsa
 • Serienr: VI 2005:04
 • Utgiven: 2005-juli
Årsredovisning 2003
Årsredovisning 2002
Swedish research for growth
Projektkatalog
 • Projektkatalog

 • Kategori: Material
 • Serienr: VI 2001:13
 • Utgiven: 2001-
Strategi för tillväxt - BIOTEKNIK
VINNFORSK - Huvudtext
 • VINNFORSK - Huvudtext

 • Författare:
  Catharina Sojde, Per Eriksson, Margareta Groth, David Nordfors, Lennart Norgren, Jan Nylander & Ann-Louise Persson
 • Kategori: Kommersialisering
 • Serienr: VP 2003:01
 • Utgiven: 2003-
Innovationsprocesser i Norden
 • Innovationsprocesser i Norden

 • Författare:
  Ulla Lundström - Arbetslivsjournalisterna
 • Kategori: Ledning och organisering
 • Serienr: VI 2005:10
 • Utgiven: 2005-december
Projektredovisning för möbelprogrammet 1998-2001
Årsredovisning 2001
The Swedish Competence Centres Programme. Third International Evaluation
The Competence Centres Programme - Third International Evaluation
Impact of R&D during the period 1975-2000
Effekter 1975 - 2000

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss