Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien VINNOVA Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver VINNOVAs verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger VINNOVAs synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien VINNOVA Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Impact of R&D during the period 1975-2000
Regionala Företagskonsortier 1994-2001
Effekter 1975 - 2000
The Competence Centres Programme Second, Mid-Term, International Evaluation

Tillbaka till Sök