Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien VINNOVA Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver VINNOVAs verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger VINNOVAs synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien VINNOVA Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Projektkatalog
 • Projektkatalog

 • Kategori: Material
 • Serienr: VI 2001:13
 • Utgiven: 2001-
Strategi för tillväxt - BIOTEKNIK
Årsredovisning 2003
VINNFORSK - Huvudtext
 • VINNFORSK - Huvudtext

 • Författare:
  Catharina Sojde, Per Eriksson, Margareta Groth, David Nordfors, Lennart Norgren, Jan Nylander & Ann-Louise Persson
 • Kategori: Kommersialisering
 • Serienr: VP 2003:01
 • Utgiven: 2003-
Årsredovisning 2001
The Swedish Competence Centres Programme. Third International Evaluation
The Competence Centres Programme - Third International Evaluation
Impact of R&D during the period 1975-2000
Regionala Företagskonsortier 1994-2001
Effekter 1975 - 2000
The Competence Centres Programme Second, Mid-Term, International Evaluation

Tillbaka till Sök

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss