Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien Vinnova Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver Vinnovas verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger Vinnovas synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien Vinnova Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Innovationer och ledande forskning
Upptäck det innovativa Sverige
Vehicle-ICT
 • Vehicle-ICT

 • Kategori: Transport
 • Serienr: VI 2008:04
 • Utgiven: 2008-april
Offentlig upphandling som drivkraft för innovation och förnyelse
Årsredovisning 2007
Public procurement as a driver for innovation and change
Swedish Research for Growth
Forskningsstrategi för miljöteknik
Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid
Genusperspektiv på innovationssystem och jämställdhet - Projektkatalog
Red-hot Research and Innovation Power
Het forskning och innovationskraft
IT för sjukvård i hemmet
Årsredovisning 2006
DYNAMO 2
 • DYNAMO 2

 • Kategori: Ledning och organisering
 • Serienr: VI 2007:04
 • Utgiven: 2007-februari
Effektiv Produktframtagning
Competence Centres in Figures - Kompetenscentrum i siffror
E-services in Public Administration
In search of Innovation Systems
A driving Force for Growth
Drivkraft för tillväxt
Komplexa sammansatta produkter
På spaning efter innovationssystem
Årsredovisning 2005
Kunskap för säkerhets skull
 • Kunskap för säkerhets skull

 • Författare:
  Vinnova, Krisberedskapsmyndigheten, Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Totalförsvarets forskningsinstitut samt Försvarshögskolan och Svenskt Näringsliv
 • Kategori: Innovationssystem, Säkerhet
 • Serienr: VP 2005:01
 • Utgiven: 2005-februari

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss