Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien Vinnova Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver Vinnovas verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger Vinnovas synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien Vinnova Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

前沿视角 Cutting Edge
Samverkan för innovation och tillväxt
Årsredovisning 2009
Nationell strategi för nanoteknik
Cutting Edge
 • Cutting Edge

 • Kategori: Om Vinnova
 • Serienr: VI 2009:11
 • Utgiven: 2009-juli
Vinnovas internationella strategi
Ungdomar utan utbildning
Innovation for sustainable Growth
Innovationer för hållbar tillväxt
Research on Managerial Tasks: Conditions, Ways of working and Results
Högskolans utmaningar som motor för innovation och tillväxt
Vinnova news
 • Vinnova news

 • Kategori: Om Vinnova
 • Serienr: VI 2009:05
 • Utgiven: 2009-mars
Forskning om chefskap
Årsredovisning 2008
TRANSAMS uppföljning av ”Nationell strategi för transportrelaterad FUD” åren 2005 - 2007
Research on Women´s Entrepreneurship
The MERA-program
 • The MERA-program

 • Kategori: Produktion, Transport
 • Serienr: VI 2008:21
 • Utgiven: 2008-oktober
MERA-programmet
 • MERA-programmet

 • Kategori: Produktion, Transport
 • Serienr: VI 2008:20
 • Utgiven: 2008-oktober
Forskning om kvinnors företagande
Nya möjligheter för små och medelstora företag
Den kompetenta arbetsplatsen
 • Den kompetenta arbetsplatsen

 • Författare:

  Marianne Döös & Pär Larsson

 • Kategori: Ledning och organisering
 • Serienr: VI 2008:16
 • Utgiven: 2008-september
Innovationspolitik och tillväxt
Relationships between R&D Investments, Innovation and Economic Growth
Innovation and leading research
E-tjänster i offentlig verksamhet

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss