Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien VINNOVA Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver VINNOVAs verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger VINNOVAs synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien VINNOVA Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Tjänsteinnovationer för tillväxt - Regeringsuppdrag
 • Tjänsteinnovationer för tillväxt - Regeringsuppdrag

 • Författare:

  Ulf Blomqvist, Erik Borälv, Magnus Cedergren, Cassandra Marshall, Irenen Martinsson, Lennart Norgren & Cecilia Sjöberg - VINNOVA

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Bioteknik, Arbetsorganisation och ledning, Produktframtagning, Material, Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Kommersialisering, EU, Om VINNOVA, Miljö- och energiteknik, IT-användning, Hälsa, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VP 2010:02
 • Utgiven: 2010-maj
前沿视角 Cutting Edge
Samverkan för innovation och tillväxt
Årsredovisning 2009
Nationell strategi för nanoteknik
 • Nationell strategi för nanoteknik

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Bioteknik, Material, Miljö- och energiteknik
 • Serienr: VP 2010:01
 • Utgiven: 2010-januari
Cutting Edge
 • Cutting Edge

 • Kategori: Om VINNOVA
 • Serienr: VI 2009:11
 • Utgiven: 2009-juli
 • Pris: 0 kr
VINNOVAs internationella strategi
Ungdomar utan utbildning
Innovation for sustainable Growth
Innovationer för hållbar tillväxt
Research on Managerial Tasks: Conditions, Ways of working and Results
Högskolans utmaningar som motor för innovation och tillväxt
VINNOVA news
 • VINNOVA news

 • Kategori: Om VINNOVA
 • Serienr: VI 2009:05
 • Utgiven: 2009-mars
 • Pris: 0 kr
Forskning om chefskap
Årsredovisning 2008
TRANSAMS uppföljning av ”Nationell strategi för transportrelaterad FUD” åren 2005 - 2007
Research on Women´s Entrepreneurship
VINNVÄXT A programme to get Sweden moving!
The MERA-program
 • The MERA-program

 • Kategori: Produktframtagning, Transporter
 • Serienr: VI 2008:21
 • Utgiven: 2008-oktober
 • Pris: 0 kr
MERA-programmet
 • MERA-programmet

 • Kategori: Produktframtagning, Transporter
 • Serienr: VI 2008:20
 • Utgiven: 2008-oktober
 • Pris: 0 kr
Forskning om kvinnors företagande
Nya möjligheter för små och medelstora företag
Den kompetenta arbetsplatsen
 • Den kompetenta arbetsplatsen

 • Författare:

  Marianne Döös & Pär Larsson

 • Kategori: Arbetsorganisation och ledning
 • Serienr: VI 2008:16
 • Utgiven: 2008-september
Innovationspolitik och tillväxt
Relationships between R&D Investments, Innovation and Economic Growth

Tillbaka till Sök