Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien Vinnova Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver Vinnovas verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger Vinnovas synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien Vinnova Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Projektkatalog Visualisering
 • Projektkatalog Visualisering

 • Författare:

  Anita Björkqvist (red)

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, IT-användning, Hälsa
 • Serienr: VI 2014:09
 • Utgiven: 2014-juni
 • Pris: 0 kr
Visualisering
 • Visualisering

 • Författare:

  Anita Björkqvist

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, IT-användning, Hälsa
 • Serienr: VI 2014:08
 • Utgiven: 2014-juni
 • Pris: 0 kr
Vinnova
 • Vinnova

 • Kategori: Om Vinnova
 • Serienr: VI 2014:07
 • Utgiven: 2014-juni
 • Pris: 0 kr
Din kontakt till EU:s forsknings- och innovationsprogram
Årsredovisning 2013
Innovationer som gör skillnad
 • Innovationer som gör skillnad

 • Kategori: Ledning och organisering, Produktion, Innovationssystem
 • Serienr: VI 2014:02
 • Utgiven: 2014-februari
 • Pris: 0 kr
Tjänsteinnovationer 2007
 • Tjänsteinnovationer 2007

 • Författare:

  Stefan Holmlid

 • Kategori: Tjänster, Kommersialisering
 • Serienr: VI 2014:01
 • Utgiven: 2014-februari
Att efterfråga innovation
 • Att efterfråga innovation

 • Kategori: Ledning och organisering, Produktion, Innovationssystem
 • Serienr: VI 2013:22
 • Utgiven: 2013-december
 • Pris: 0 kr
OECDs utvärdering av Sveriges innovationspolitik
Programöversikt 2014
Arbetar du inom offentlig sektor och brinner för innovationsfrågor?
Innovationer på beställning
 • Innovationer på beställning

 • Kategori: Ledning och organisering, Produktion, Innovationssystem
 • Serienr: VI 2013:17
 • Utgiven: 2013-oktober
 • Pris: 0 kr
Handledning
 • Handledning

 • Kategori: Tjänster, Innovationssystem, Kommersialisering
 • Serienr: VI 2013:15
 • Utgiven: 2013-september
 • Pris: 0 kr
När företag och universitet forskar tillsammans
Sammanfattning Fixartjänster i Sveriges kommuner
Fixartjänster i Sveriges kommuner
 • Fixartjänster i Sveriges kommuner

 • Författare:

  Jenny Alwin, Lars Bernfort, Nathalie Eckard & Magnus Husberg - Linköpings universitet

 • Kategori: Hälsa
 • Serienr: VI 2013:09
 • Utgiven: 2013-mars
 • Pris: 0 kr
Äldre entreprenörer med sociala innovationer för äldre
Trygghetsbostäder för äldre
 • Trygghetsbostäder för äldre

 • Författare:

  Lena Larsson, Joakim Tranquist, Lotta Solding, Jens Sjölander, Ola Isaksson & Hanna Sigsjö - Malmö Högskola

 • Kategori: Hälsa
 • Serienr: VI 2013:07
 • Utgiven: 2013-mars
Årsredovisning 2012
Inspirationskatalog - Trygghetsboende för äldre
Destination Innovation
 • Destination Innovation

 • Kategori: Innovationssystem, Kommersialisering
 • Serienr: VI 2013:02
 • Utgiven: 2013-januari
 • Pris: 0 kr
Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin
Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation
Smartare, snabbare, konvergerande lösningar - Projektkatalog
Banbrytande IKT
 • Banbrytande IKT

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik
 • Serienr: VI 2012:13
 • Utgiven: 2012-september

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss