Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Information

ISSN 1650-3120

Publikationsserien VINNOVA Information VI innehåller informations- och presentationsmaterial som beskriver VINNOVAs verksamhet. Det kan röra sig om programskrivningar, projektkataloger, seminariedokumentation, verksamhetsberättelser etc. I denna serie kan även strategiskt viktiga remissvar, regeringsuppdrag, verksamhetsplanering eller andra dokument som återger VINNOVAs synpunkter och policymässiga ställningstaganden förekomma.

Från och med 2012 ingår här serien VINNOVA Policy (VP, ISSN 1651.3468) som därmed upphör.

 

Listning

Inspirationskatalog - Trygghetsboende för äldre
Challenge-driven Innovation
Destination Innovation
 • Destination Innovation

 • Kategori: Innovationssystem, Kommersialisering
 • Serienr: VI 2013:02
 • Utgiven: 2013-januari
 • Pris: 0 kr
Branschforskningsprogrammet för skogs- och träindustrin
Handledning för insatser riktade mot tjänsteverksamheter och tjänsteinnovation
Utmaningsdriven innovation
Fordonsstrategisk forskning och innovation
Smartare, snabbare, konvergerande lösningar - Projektkatalog
Banbrytande IKT
 • Banbrytande IKT

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik
 • Serienr: VI 2012:13
 • Utgiven: 2012-september
 • Pris: 0 kr
Effekter av innovationspolitik
VINNVÄXT - 10 år
 • VINNVÄXT - 10 år

 • Kategori: Forsknings- och innovationsmiljöer
 • Serienr: VI 2012:11
 • Utgiven: 2012-juni
 • Pris: 0 kr
Hållbara produktionsstrategier samt Tillverkning i ständig förändring
Projektkatalog eTjänster
Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet
Årsredovisning 2011
Idékatalog - Sociala innovationer för äldre
Så blir Sverige attraktivare genom forskning och innovation
Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor
Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer
 • Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

 • Författare:

  Anna Bjurström, Erik Borälv, Ann-Mari Fineman, Irene Martinsson & Cecilia Sjöberg - VINNOVA

 • Kategori: Tjänster, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VP 2011:03
 • Utgiven: 2011-december
Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Huvudrapport
Projektkatalog Innovationer för framtidens hälsa
Regeringsuppdrag Kina
 • Regeringsuppdrag Kina

 • Författare:

  VINNOVA, Vetenskapsrådet, Formas, Fas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen

 • Kategori: Innovationssystem, Internationell samverkan
 • Serienr: VP 2011:02
 • Utgiven: 2011-oktober
Tjänstebaserad innovation
VINN Excellence Center
 • VINN Excellence Center

 • Kategori: Forsknings- och innovationsmiljöer, Kommersialisering, Internationell samverkan
 • Serienr: VI 2011:05
 • Utgiven: 2011-mars
Årsredovisning 2010

Tillbaka till Sök

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss