Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien Vinnova Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av Vinnovas avdelning för Verksamhetsutveckling.

Vinnova Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Statlig och offentlig FoU-finansiering i Norden
Historien om GSM - Sammanfattning
 • Historien om GSM - Sammanfattning

 • Författare:

  Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Innovationssystem, Kommersialisering, EU, IT-användning
 • Serienr: VA 2008:07
 • Utgiven: 2008-maj
 • ISBN: 978-91-85959-18-1
Summary - The GSM Story
 • Summary - The GSM Story

 • Författare:

  Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Kommersialisering, EU, IT-användning, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2008:06
 • Utgiven: 2008-maj
 • ISBN: 978-91-85959-17-4
The GSM Story
 • The GSM Story

 • Författare:

  Erik Arnold, Barbara Good & Henrik Segerpalm – Technopolis Group

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Kommersialisering, EU, IT-användning, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2008:04
 • Utgiven: 2008-maj
 • ISBN: 978-91-85959-14-3
Effektanalys av offentlig såddfinansiering 1994 - 2004
Nanotechnology in Sweden
 • Nanotechnology in Sweden

 • Författare:

  Eugenia Perez & Patrik Sandgren - Vinnova

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2008:03
 • Utgiven: 2008-april
 • ISBN: 978-91-85959-08-2
Svenskt deltagande i EU:s sjätte ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Vinnova´s Focus on Impact
National and regional cluster profiles 2007
 • National and regional cluster profiles 2007

 • Författare:

  Anna Sandström & Helena Bergqvist - Vinnova, Tage Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2007:16
 • Utgiven: 2007-december
 • ISBN: 978-91-85084-98-2
Effects of Swedish traffic safety research 1971 - 2004
Vinnovas fokus på effekter
Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems
Summary - Effects of Swedish traffic safety research 1971-2004
The Role of Industrial Research Institutes in the National Innovation System
Nationella och regionala klusterprofiler 2007
Summary - User-driven development of IT in working life
Sammanfattning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen 1971-2004
Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004
Svenskt deltagande i sjätte ramprogrammet
Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet
Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem
National and regional cluster profiles 2004
Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet
Nanoteknikens innovationssystem
 • Nanoteknikens innovationssystem

 • Författare:
  Eugenia Perez & Patrik Sandgren - Vinnova
 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2007:01
 • Utgiven: 2007-januari
 • ISBN: 978-91-85084-71-5
Inkubatorer i Sverige
 • Inkubatorer i Sverige

 • Författare:
  Hans Löfsten, Peter Lindelöf & Lise Aaboen
 • Serienr: VA 2006:06
 • Utgiven: 2006-oktober
 • ISBN: 91-85084-61-1

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss