Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien Vinnova Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av Vinnovas avdelning för Verksamhetsutveckling.

Vinnova Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

National and regional cluster profiles 2007
 • National and regional cluster profiles 2007

 • Författare:

  Anna Sandström & Helena Bergqvist - Vinnova, Tage Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2007:16
 • Utgiven: 2007-december
 • ISBN: 978-91-85084-98-2
Effects of Swedish traffic safety research 1971 - 2004
Vinnovas fokus på effekter
Needs-driven R&D programmes in sectorial innovation systems
Summary - Effects of Swedish traffic safety research 1971-2004
The Role of Industrial Research Institutes in the National Innovation System
Nationella och regionala klusterprofiler 2007
Summary - User-driven development of IT in working life
Sammanfattning - Effekter av den svenska trafiksäkerhetsforskningen 1971-2004
Effekter av den svenske trafikksikkerhetsforskningen 1971-2004
Svenskt deltagande i sjätte ramprogrammet
Sammanfattning - Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet
Behovsmotiverade forskningsprogram i sektoriella innovationssystem
National and regional cluster profiles 2004
Användningsdriven utveckling av IT i arbetslivet
Nanoteknikens innovationssystem
 • Nanoteknikens innovationssystem

 • Författare:
  Eugenia Perez & Patrik Sandgren - Vinnova
 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2007:01
 • Utgiven: 2007-januari
 • ISBN: 978-91-85084-71-5
Inkubatorer i Sverige
 • Inkubatorer i Sverige

 • Författare:
  Hans Löfsten, Peter Lindelöf & Lise Aaboen
 • Serienr: VA 2006:06
 • Utgiven: 2006-oktober
 • ISBN: 91-85084-61-1
Teknikbaserat nyföretagande i Sverige 1990 - 2003
Offentligt stöd till universitetens samverkansuppgift
Innovationsinriktad samverkan
 • Innovationsinriktad samverkan

 • Författare:
  Patrik Sandgren & Eugenia Perez - Vinnova
 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2006:03
 • Utgiven: 2006-juli
 • ISBN: 91-85084-57-3
Forskning och utveckling vid små och medelstora företag
End of an era?
 • End of an era?

 • Författare:
  Jennie Granat Thorslund, Lennart Elg & Patrik Sandgren
 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2006:01
 • Utgiven: 2006-maj
 • ISBN: 91-85084-51-4
Forskningsverksamhet inom produktframtagning i Sverige
Nationella och regionala klusterprofiler 2004
Electronic Commerce in the Music Industry and Steel Industry in Sweden

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss