Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien Vinnova Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av Vinnovas avdelning för Verksamhetsutveckling.

Vinnova Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy
 • Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy

 • Författare:

  Jens Laage-Hellman - IMIT and IM-Gruppen AB, Maureen McKelvey & Mattias Johansson - IMIT and University of Gothenburg, School of Business Economics and Law

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
 • Serienr: VA 2009:20
 • Utgiven: 2009-november
 • ISBN: 978-91-85959-79-2
Investering i hälsa
 • Investering i hälsa

 • Författare:

  Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
 • Serienr: VA 2009:19
 • Utgiven: 2009-oktober
 • ISBN: 978-91-85959-78-5
Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik
Priority-setting in the European Research Framework Programmes
Two of the "new" Sciences - Nanomedicine and Systems Biology in the United States
Life Science Research and Development in the United States of America
Effekter av statligt stöd till fordonsforskning
 • Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

 • Författare:

  Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström - Technopolis Group & Faugert & Co Utvärdering AB

 • Kategori: Transport, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2009:02
 • Utgiven: 2009-maj
 • ISBN: 978-91-85959-46-4
Sammanfattning - Effekter av statligt stöd till fordonsforskning
 • Sammanfattning - Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

 • Författare:

  Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström

 • Kategori: Transport, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2009:11
 • Utgiven: 2009-maj
 • ISBN: 978-91-85959-56-3
Summary - Impact of Government Support to Automotive Research
 • Summary - Impact of Government Support to Automotive Research

 • Författare:

  Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström

 • Kategori: Transport, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2009:12
 • Utgiven: 2009-maj
 • ISBN: 978-91-85959-57-0
Fight the Crisis with Research and Innovation?
Evaluation of SIBED
 • Evaluation of SIBED

 • Författare:

  Ramböll Management AB

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Internationell samverkan, IT-användning
 • Serienr: VA 2009:03
 • Utgiven: 2009-april
 • ISBN: 978-91-85959-40-2
Singapore - Aiming to create the Biopolis of Asia
 • Singapore - Aiming to create the Biopolis of Asia

 • Författare:

  Anna Sandström - Vinnova

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Kommersialisering, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2009:13
 • Utgiven: 2009-april
 • ISBN: 978-91-85959-59-4
Var ligger horisonten?
 • Var ligger horisonten?

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:07
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-50-1
Hetast på marknaden
 • Hetast på marknaden

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:06
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-49-5
Vindkraften tar fart
 • Vindkraften tar fart

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:08
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-51-5
Förnybara energikällor
 • Förnybara energikällor

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:10
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-53-2
Mer raffinerade produkter
 • Mer raffinerade produkter

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:09
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-52-5
Sverige och FP7
 • Sverige och FP7

 • Författare:

  Erica Tenevall - Vinnova

 • Kategori: EU
 • Serienr: VA 2009:05
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-48-8
Swedish possibilities within Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Utvärdering av MERA-programmet
Looking over the Shoulders of Giants
 • Looking over the Shoulders of Giants

 • Författare:

  Johan Lindman - Royal Institute of Technology, Jonas Timsjö - Uppsala University & Nancy Özbek - Karolinska Institutet

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2008:13
 • Utgiven: 2008-november
 • ISBN: 978-91-85959-36-5
A benchmarking study of the Swedish and British life science innovation systems
Impacts of the Framework Programme in Sweden
 • Impacts of the Framework Programme in Sweden

 • Författare:

  Erik Arnold, Tomas Åström, Patries Boekholt, Neil Brown, Barbara Good, Rurik Holmberg, Ingeborg Meijer, Bastian Mostert & Geert van der Veen - Technopolis group

 • Kategori: Innovationssystem, EU
 • Serienr: VA 2008:11
 • Utgiven: 2008-november
 • ISBN: 978-91-85959-32-7
National and regional cluster profiles 2008
 • National and regional cluster profiles 2008

 • Författare:

  Stina Gestrelius - Medicon Valley Alliance, Anna Sandström - Vinnova & Tage Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2008:10
 • Utgiven: 2008-november
 • ISBN: 978-91-85959-31-0
Why is Danish Life Science thriving?
 • Why is Danish Life Science thriving?

 • Författare:

  Stina Gestrelius - Medicon Valley Alliance

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2008:09
 • Utgiven: 2008-september
 • ISBN: 978-91-85959-28-0

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss