Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien VINNOVA Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelning för Verksamhetsutveckling.

VINNOVA Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

SUMMARY - Impact Analysis of support for strategic development areas in the Swedish manufacturing industry
Effects of VINNOVA Programmes on Small and Medium-sized Enterprises
Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
Setting Priorities in Public Research Financing
Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7
Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Ladda för nya marknader
 • Ladda för nya marknader

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue institute

 • Kategori: Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2010:01
 • Utgiven: 2010-februari
 • ISBN: 978-91-86517-00-7
 • Pris: 0 kr
En säker väg framåt?
 • En säker väg framåt?

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue institute

 • Kategori: Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2010:02
 • Utgiven: 2010-februari
 • ISBN: 978-91-86517-01-4
 • Pris: 0 kr
Priority-setting in Japanese Research and Innovation Policy
 • Priority-setting in Japanese Research and Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Stenberg - VINNOVA and University of Tokyo & Hiroshi Nagano - National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS and Japan Science and Technology Agency - JST

 • Kategori: Innovationssystem, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2009:23
 • Utgiven: 2009-december
 • ISBN: 978-91-85959-91-4
 • Pris: 0 kr
Priority-Setting in U.S. Science Policies
 • Priority-Setting in U.S. Science Policies

 • Författare:

  Kerstin Eliasson

 • Kategori: Innovationssystem, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2009:22
 • Utgiven: 2009-november
 • ISBN: 978-91-85959-86-0
 • Pris: 0 kr
Research Priorities and Priority-Setting in China
Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy
 • Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy

 • Författare:

  Jens Laage-Hellman - IMIT and IM-Gruppen AB, Maureen McKelvey & Mattias Johansson - IMIT and University of Gothenburg, School of Business Economics and Law

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
 • Serienr: VA 2009:20
 • Utgiven: 2009-november
 • ISBN: 978-91-85959-79-2
 • Pris: 0 kr
Investering i hälsa
 • Investering i hälsa

 • Författare:

  Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
 • Serienr: VA 2009:19
 • Utgiven: 2009-oktober
 • ISBN: 978-91-85959-78-5
 • Pris: 0 kr
Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik
Priority-setting in the European Research Framework Programmes
Two of the "new" Sciences - Nanomedicine and Systems Biology in the United States
Life Science Research and Development in the United States of America
Effekter av statligt stöd till fordonsforskning
 • Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

 • Författare:

  Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström - Technopolis Group & Faugert & Co Utvärdering AB

 • Kategori: Transport, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2009:02
 • Utgiven: 2009-maj
 • ISBN: 978-91-85959-46-4
 • Pris: 0 kr
Sammanfattning - Effekter av statligt stöd till fordonsforskning
 • Sammanfattning - Effekter av statligt stöd till fordonsforskning

 • Författare:

  Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström

 • Kategori: Transport, Innovationssystem
 • Serienr: VA 2009:11
 • Utgiven: 2009-maj
 • ISBN: 978-91-85959-56-3
 • Pris: 0 kr
Summary - Impact of Government Support to Automotive Research
 • Summary - Impact of Government Support to Automotive Research

 • Författare:

  Sven Faugert, Erik Arnold, Marie-Louise Eriksson, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Lars Niklasson, Petra Salino, Henrik Segerpalm & Tomas Åström

 • Kategori: Transport, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2009:12
 • Utgiven: 2009-maj
 • ISBN: 978-91-85959-57-0
Fight the Crisis with Research and Innovation?
Evaluation of SIBED
 • Evaluation of SIBED

 • Författare:

  Ramböll Management AB

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Internationell samverkan, IT-användning
 • Serienr: VA 2009:03
 • Utgiven: 2009-april
 • ISBN: 978-91-85959-40-2
Singapore - Aiming to create the Biopolis of Asia
 • Singapore - Aiming to create the Biopolis of Asia

 • Författare:

  Anna Sandström - VINNOVA

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Kommersialisering, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2009:13
 • Utgiven: 2009-april
 • ISBN: 978-91-85959-59-4
 • Pris: 0 kr
Var ligger horisonten?
 • Var ligger horisonten?

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:07
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-50-1
 • Pris: 0 kr
Hetast på marknaden
 • Hetast på marknaden

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2009:06
 • Utgiven: 2009-mars
 • ISBN: 978-91-85959-49-5
 • Pris: 0 kr

Tillbaka till Sök

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss