Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien Vinnova Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av Vinnovas avdelning för Verksamhetsutveckling.

Vinnova Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Impacts of Innovation Policy
 • Impacts of Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson - Vinnova

 • Kategori: Innovationssystem, Om Vinnova, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:01
 • Utgiven: 2012-februari
 • ISBN: 978-91-86517-59-5
När staten spelat roll
 • När staten spelat roll

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson

 • Kategori: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Om Vinnova
 • Serienr: VA 2011:10
 • Utgiven: 2011-oktober
 • ISBN: 978-91-86517-49-6
Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering
Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:08
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-44-3
Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:07
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-43-4
Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror
Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
Life Science companies in Sweden
 • Life Science companies in Sweden

 • Författare:

  Anna Sandström - Vinnova and Tage Dolk & Benny Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Hälsa
 • Serienr: VA 2011:03
 • Utgiven: 2011-mars
 • ISBN: 978-91-86517-32-8
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Framtid med växtvärk
 • Framtid med växtvärk

 • Författare:

  Kerstin Frenning & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Material, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi, IT-användning
 • Serienr: VA 2011:02
 • Utgiven: 2011-februari
 • ISBN: 978-91-86517-30-4
 • Pris: 216 kr
Smart ledning
 • Smart ledning

 • Författare:
  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2011:01
 • Utgiven: 2011-februari
 • ISBN: 978-91-86517-29-8
Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag
Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande
 • Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

 • Författare:

  Tomas Nord - Linköpings universitet & Nina Widmak - Vinnova

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2010:11
 • Utgiven: 2010-september
 • ISBN: 978-91-86517-24-3
SAMMANFATTNING - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
SUMMARY - Impact Analysis of support for strategic development areas in the Swedish manufacturing industry
Effects of Vinnova Programmes on Small and Medium-sized Enterprises
Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
Setting Priorities in Public Research Financing
Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7
Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Ladda för nya marknader
 • Ladda för nya marknader

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue institute

 • Kategori: Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2010:01
 • Utgiven: 2010-februari
 • ISBN: 978-91-86517-00-7
En säker väg framåt?
 • En säker väg framåt?

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue institute

 • Kategori: Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2010:02
 • Utgiven: 2010-februari
 • ISBN: 978-91-86517-01-4
Priority-setting in Japanese Research and Innovation Policy
 • Priority-setting in Japanese Research and Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Stenberg - Vinnova and University of Tokyo & Hiroshi Nagano - National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS and Japan Science and Technology Agency - JST

 • Kategori: Innovationssystem, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2009:23
 • Utgiven: 2009-december
 • ISBN: 978-91-85959-91-4
Priority-Setting in U.S. Science Policies
Research Priorities and Priority-Setting in China

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss