Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien Vinnova Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av Vinnovas avdelning för Verksamhetsutveckling.

Vinnova Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:08
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-44-3
Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:07
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-43-4
Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror
Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
Life Science companies in Sweden
 • Life Science companies in Sweden

 • Författare:

  Anna Sandström - Vinnova and Tage Dolk & Benny Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Hälsa
 • Serienr: VA 2011:03
 • Utgiven: 2011-mars
 • ISBN: 978-91-86517-32-8
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Framtid med växtvärk
 • Framtid med växtvärk

 • Författare:

  Kerstin Frenning & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Material, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi, IT-användning
 • Serienr: VA 2011:02
 • Utgiven: 2011-februari
 • ISBN: 978-91-86517-30-4
 • Pris: 216 kr
Smart ledning
 • Smart ledning

 • Författare:
  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2011:01
 • Utgiven: 2011-februari
 • ISBN: 978-91-86517-29-8
Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag
Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande
 • Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

 • Författare:

  Tomas Nord - Linköpings universitet & Nina Widmak - Vinnova

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2010:11
 • Utgiven: 2010-september
 • ISBN: 978-91-86517-24-3
SAMMANFATTNING - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
SUMMARY - Impact Analysis of support for strategic development areas in the Swedish manufacturing industry
Effects of Vinnova Programmes on Small and Medium-sized Enterprises
Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
Setting Priorities in Public Research Financing
Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7
Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling
Ladda för nya marknader
 • Ladda för nya marknader

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue institute

 • Kategori: Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2010:01
 • Utgiven: 2010-februari
 • ISBN: 978-91-86517-00-7
En säker väg framåt?
 • En säker väg framåt?

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue institute

 • Kategori: Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2010:02
 • Utgiven: 2010-februari
 • ISBN: 978-91-86517-01-4
Priority-setting in Japanese Research and Innovation Policy
 • Priority-setting in Japanese Research and Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Stenberg - Vinnova and University of Tokyo & Hiroshi Nagano - National Graduate Institute for Policy Studies - GRIPS and Japan Science and Technology Agency - JST

 • Kategori: Innovationssystem, Internationell samverkan
 • Serienr: VA 2009:23
 • Utgiven: 2009-december
 • ISBN: 978-91-85959-91-4
Priority-Setting in U.S. Science Policies
Research Priorities and Priority-Setting in China
Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy
 • Analysis of Chain-linked Effects of Public Policy

 • Författare:

  Jens Laage-Hellman - IMIT and IM-Gruppen AB, Maureen McKelvey & Mattias Johansson - IMIT and University of Gothenburg, School of Business Economics and Law

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
 • Serienr: VA 2009:20
 • Utgiven: 2009-november
 • ISBN: 978-91-85959-79-2
Investering i hälsa
 • Investering i hälsa

 • Författare:

  Kerstin Roback, Mikael Rahmqvist & Per Carlsson - Linköpings Universitet

 • Kategori: Bioteknik, Innovationssystem, Hälsa
 • Serienr: VA 2009:19
 • Utgiven: 2009-oktober
 • ISBN: 978-91-85959-78-5
Internationellt jämförande studie av innovationssystem inom läkemedel, bioteknik och medicinteknik

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss