Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien VINNOVA Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelning för Verksamhetsutveckling.

VINNOVA Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Snabbare Cash
 • Snabbare Cash

 • Författare:

  Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, IT-användning, Finansmarknad
 • Serienr: VA 2013:08
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-90-8
 • Pris: 195 kr
Metallindustrin i Sverige 2007-2011
 • Metallindustrin i Sverige 2007-2011

 • Författare:

  Elisabeth Ahnberg, Johan Kostela & Jan Messing

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:02
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-81-6
 • Pris: 195 kr
Eco-innovative measures in large Swedish companies
 • Eco-innovative measures in large Swedish companies

 • Författare:

  Birgit Brunklaus, Jutta Hildenbrand & Steven Saransini - Chalmers University of Technology

 • Kategori: Tjänster, Innovationssystem, Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:03
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-84-7
 • Pris: 227 kr
Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011
 • Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

 • Författare:

  Johan Strandberg, Linus Bergfors, Uwe Fortkamp & Erik Lindblom - IVL Svenska Miljöinstitutet och Håkan Knutsson, Ayumi Nakamura & Johannes Brundin - Sustainable Business Hub

 • Kategori: Material, Innovationssystem, Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:06
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-88-5
 • Pris: 227 kr
Rörliga och kopplade
 • Rörliga och kopplade

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue Institute

 • Kategori: Tjänster, Material, IT-användning
 • Serienr: VA 2013:05
 • Utgiven: 2013-februari
 • ISBN: 978-91-86517-86-1
 • Pris: 195 kr
Gamla möjligheter
 • Gamla möjligheter

 • Författare:

  Markus Ejenäs - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, IT-användning, Hälsa
 • Serienr: VA 2013:04
 • Utgiven: 2013-februari
 • ISBN: 978-91-86517-85-4
 • Pris: 195 kr
Chemical Industry Companies in Sweden
 • Chemical Industry Companies in Sweden

 • Författare:

  Johanna Mossberg - SP Technical Research Institute of Sweden

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:01
 • Utgiven: 2013-februari
 • ISBN: 978-91-86517-79-3
 • Pris: 227 kr
Follow-Up of Swedish Participation in Eurostars
Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars
EUREKA Impact Evaluation
 • EUREKA Impact Evaluation

 • Författare:

  Sigrid Hedin, Henrik Mattson & Peter Sandén - Sweco EuroFutures AB

 • Kategori: Kommersialisering, EU, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:08
 • Utgiven: 2012-oktober
 • ISBN: 978-91-86517-70-0
 • Pris: 216 kr
Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010
 • Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

 • Författare:

  Tage Dolk & JC Persson - Addendi AB

 • Kategori: Produktion, Transport, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:06
 • Utgiven: 2012-juni
 • ISBN: 978-91-86517-67-0
 • Pris: 216 kr
Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar
Utan nät
 • Utan nät

 • Författare:

  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Tjänster, Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2012:04
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-64-9
 • Pris: 216 kr
Lösningar på lager
 • Lösningar på lager

 • Författare:

  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2012:02
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-62-5
 • Pris: 186 kr
Friska system
 • Friska system

 • Författare:

  Markus Ejenäs - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Hälsa
 • Serienr: VA 2012:03
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-63-2
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Impacts of Innovation Policy
 • Impacts of Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson - VINNOVA

 • Kategori: Innovationssystem, Om VINNOVA, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:01
 • Utgiven: 2012-februari
 • ISBN: 978-91-86517-59-5
 • Pris: 0 kr
När staten spelat roll
 • När staten spelat roll

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson

 • Kategori: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Om VINNOVA
 • Serienr: VA 2011:10
 • Utgiven: 2011-oktober
 • ISBN: 978-91-86517-49-6
Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering
Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:08
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-44-3
 • Pris: 0 kr
Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:07
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-43-4
Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror
Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
Life Science companies in Sweden
 • Life Science companies in Sweden

 • Författare:

  Anna Sandström - VINNOVA and Tage Dolk & Benny Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Hälsa
 • Serienr: VA 2011:03
 • Utgiven: 2011-mars
 • ISBN: 978-91-86517-32-8
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Tillbaka till Sök

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss