Sök bland publikationer

Sökord:

Vinnova Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien Vinnova Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av Vinnovas avdelning för Verksamhetsutveckling.

Vinnova Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Företag i energibranschen i Sverige
 • Företag i energibranschen i Sverige

 • Författare:

  Samuel Strömgren

 • Kategori: Innovationssystem, Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:14
 • Utgiven: 2013-juni
 • ISBN: 978-91-86517-99-1
 • Pris: 227 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Företag inom svensk gruv- och mineralindustri
 • Företag inom svensk gruv- och mineralindustri

 • Författare:

  Robert Sörensson - Umeå universitet

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:12
 • Utgiven: 2013-juni
 • ISBN: 978-91-86517-95-3
 • Pris: 195 kr
Long Term Industrial Impacts of the Swedish Competence Centres
 • Long Term Industrial Impacts of the Swedish Competence Centres

 • Författare:

  Peter Stern, Erik Arnold, Malin Carlberg, Tobias Fridholm, Cristina Rosemberg & Miriam Terrell - Technopolis group

 • Kategori: Forsknings- och innovationsmiljöer
 • Serienr: VA 2013:10
 • Utgiven: 2013-maj
 • ISBN: 978-91-86517-92-2
 • Pris: 281 kr
Summary - Long Term Industrial Impacts of the Swedish Competence Centres
Innovationer och ny teknik
 • Innovationer och ny teknik

 • Författare:

  Lennart Elg

 • Kategori: Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:13
 • Utgiven: 2013-maj
 • ISBN: 978-91-86517-98-4
 • Pris: 227 kr
Den svenska maritima näringen
 • Den svenska maritima näringen

 • Författare:

  Andreas Hanning - Lighthouse & Chalmers tekniska högskola

 • Kategori: Tjänster, Produktion, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:09
 • Utgiven: 2013-april
 • ISBN: 978-91-86517-91-5
 • Pris: 227 kr
Företag inom informations- och kommunikationsteknik i Sverige 2007-2011
Snabbare Cash
 • Snabbare Cash

 • Författare:

  Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, IT-användning, Finansmarknad
 • Serienr: VA 2013:08
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-90-8
 • Pris: 195 kr
Metallindustrin i Sverige 2007-2011
 • Metallindustrin i Sverige 2007-2011

 • Författare:

  Elisabeth Ahnberg, Johan Kostela & Jan Messing

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:02
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-81-6
 • Pris: 195 kr
Eco-innovative measures in large Swedish companies
 • Eco-innovative measures in large Swedish companies

 • Författare:

  Birgit Brunklaus, Jutta Hildenbrand & Steven Saransini - Chalmers University of Technology

 • Kategori: Tjänster, Innovationssystem, Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:03
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-84-7
 • Pris: 227 kr
Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011
 • Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011

 • Författare:

  Johan Strandberg, Linus Bergfors, Uwe Fortkamp & Erik Lindblom - IVL Svenska Miljöinstitutet och Håkan Knutsson, Ayumi Nakamura & Johannes Brundin - Sustainable Business Hub

 • Kategori: Material, Innovationssystem, Miljö och energi, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:06
 • Utgiven: 2013-mars
 • ISBN: 978-91-86517-88-5
 • Pris: 227 kr
Rörliga och kopplade
 • Rörliga och kopplade

 • Författare:

  Örjan Larsson - Blue Institute

 • Kategori: Tjänster, Material, IT-användning
 • Serienr: VA 2013:05
 • Utgiven: 2013-februari
 • ISBN: 978-91-86517-86-1
 • Pris: 195 kr
Gamla möjligheter
 • Gamla möjligheter

 • Författare:

  Markus Ejenäs - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, IT-användning, Hälsa
 • Serienr: VA 2013:04
 • Utgiven: 2013-februari
 • ISBN: 978-91-86517-85-4
 • Pris: 195 kr
Chemical Industry Companies in Sweden
 • Chemical Industry Companies in Sweden

 • Författare:

  Johanna Mossberg - SP Technical Research Institute of Sweden

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2013:01
 • Utgiven: 2013-februari
 • ISBN: 978-91-86517-79-3
 • Pris: 227 kr
Follow-Up of Swedish Participation in Eurostars
Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars
EUREKA Impact Evaluation
 • EUREKA Impact Evaluation

 • Författare:

  Sigrid Hedin, Henrik Mattson & Peter Sandén - Sweco EuroFutures AB

 • Kategori: Kommersialisering, EU, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:08
 • Utgiven: 2012-oktober
 • ISBN: 978-91-86517-70-0
 • Pris: 216 kr
Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010
 • Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

 • Författare:

  Tage Dolk & JC Persson - Addendi AB

 • Kategori: Produktion, Transport, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:06
 • Utgiven: 2012-juni
 • ISBN: 978-91-86517-67-0
 • Pris: 216 kr
Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar
Utan nät
 • Utan nät

 • Författare:

  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Tjänster, Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2012:04
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-64-9
 • Pris: 216 kr
Lösningar på lager
 • Lösningar på lager

 • Författare:

  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2012:02
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-62-5
 • Pris: 186 kr
Friska system
 • Friska system

 • Författare:

  Markus Ejenäs - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Hälsa
 • Serienr: VA 2012:03
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-63-2
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Impacts of Innovation Policy
 • Impacts of Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson - Vinnova

 • Kategori: Innovationssystem, Om Vinnova, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:01
 • Utgiven: 2012-februari
 • ISBN: 978-91-86517-59-5

Tillbaka till Sök

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss