Sök bland publikationer

Sökord:

VINNOVA Analys

ISSN 1651-355X

Publikationsserien VINNOVA Analys VA innehåller studier, analyser, utredningar och utvärderingar som tagits fram inom eller på uppdrag av VINNOVAs avdelning för Verksamhetsutveckling.

VINNOVA Analys ersätter fr o m Juli 2002 serien Innovation i Fokus (ISSN 1650-3147). Publikationerna i denna tidigare serie har beteckningen VF. 
 

Listning

Follow-Up of Swedish Participation in Eurostars
Uppföljning avseende svenskt deltagande i Eurostars
EUREKA Impact Evaluation
 • EUREKA Impact Evaluation

 • Författare:

  Sigrid Hedin, Henrik Mattson & Peter Sandén - Sweco EuroFutures AB

 • Kategori: Kommersialisering, EU, Internationell samverkan, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:08
 • Utgiven: 2012-oktober
 • ISBN: 978-91-86517-70-0
 • Pris: 216 kr
Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010
 • Företag inom fordonsindustrin 2006 - 2010

 • Författare:

  Tage Dolk & JC Persson - Addendi AB

 • Kategori: Produktion, Transport, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:06
 • Utgiven: 2012-juni
 • ISBN: 978-91-86517-67-0
 • Pris: 216 kr
Svensk Life Science industri efter AstraZenecas nedskärningar
Utan nät
 • Utan nät

 • Författare:

  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Tjänster, Transport, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2012:04
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-64-9
 • Pris: 216 kr
Lösningar på lager
 • Lösningar på lager

 • Författare:

  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2012:02
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-62-5
 • Pris: 186 kr
Friska system
 • Friska system

 • Författare:

  Markus Ejenäs - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Hälsa
 • Serienr: VA 2012:03
 • Utgiven: 2012-mars
 • ISBN: 978-91-86517-63-2
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Impacts of Innovation Policy
 • Impacts of Innovation Policy

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson - VINNOVA

 • Kategori: Innovationssystem, Om VINNOVA, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2012:01
 • Utgiven: 2012-februari
 • ISBN: 978-91-86517-59-5
 • Pris: 0 kr
När staten spelat roll
 • När staten spelat roll

 • Författare:

  Lennart Elg & Staffan Håkansson

 • Kategori: Innovationssystem, Forsknings- och innovationsmiljöer, Om VINNOVA
 • Serienr: VA 2011:10
 • Utgiven: 2011-oktober
 • ISBN: 978-91-86517-49-6
Samarbete mellan Sverige och Kina avseende vetenskaplig sampublicering
Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:08
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-44-3
 • Pris: 0 kr
Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Kategori: Innovationssystem
 • Serienr: VA 2011:07
 • Utgiven: 2011-juni
 • ISBN: 978-91-86517-43-4
Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror
Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
Life Science companies in Sweden
 • Life Science companies in Sweden

 • Författare:

  Anna Sandström - VINNOVA and Tage Dolk & Benny Dolk - Addendi AB

 • Kategori: Bioteknik, Hälsa
 • Serienr: VA 2011:03
 • Utgiven: 2011-mars
 • ISBN: 978-91-86517-32-8
 • Pris: 216 kr
Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
Framtid med växtvärk
 • Framtid med växtvärk

 • Författare:

  Kerstin Frenning & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Tjänster, Material, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi, IT-användning
 • Serienr: VA 2011:02
 • Utgiven: 2011-februari
 • ISBN: 978-91-86517-30-4
 • Pris: 216 kr
Smart ledning
 • Smart ledning

 • Författare:
  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
 • Kategori: Informations- och kommunikationsteknik, Transport, Innovationssystem, Miljö och energi
 • Serienr: VA 2011:01
 • Utgiven: 2011-februari
 • ISBN: 978-91-86517-29-8
 • Pris: 0 kr
Sammanfattning - Effekter av VINNOVA-program hos Små och Medelstora Företag
Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande
 • Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

 • Författare:

  Tomas Nord - Linköpings universitet & Nina Widmak - VINNOVA

 • Kategori: Produktion, Material, Innovationssystem, Forskning och utveckling i företag
 • Serienr: VA 2010:11
 • Utgiven: 2010-september
 • ISBN: 978-91-86517-24-3
SAMMANFATTNING - Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
SUMMARY - Impact Analysis of support for strategic development areas in the Swedish manufacturing industry
Effects of VINNOVA Programmes on Small and Medium-sized Enterprises

Tillbaka till Sök

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss