Sök bland publikationer

Sökord:

Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Huvudrapport

Underlag till forsknings- & innovationsproposition

Vinnova Information

Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Huvudrapport
 • Ladda ned PDF gratis (405 KB)
 • Författare:

  Vinnova

 • Utgiven: 2011-december
 • Serienr: VP 2011:04
 • ISSN: 1651-3568
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 58

 • Regeringen har, som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen, uppdragit åt Vinnova att:

  • Genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt".
  • Analysen ”ska innehålla bedömningar av och förslag på hur Sverige kan utveckla innovationssystem för att genom forskning och innovationsfrämjande insatser öka näringslivets globala konkurrenskraft och främja hållbar ekonomisk tillväxt”.
  • Analysen ska även innefatta bedömningar av vilken forskning inom myndighetens ansvarsområden där Sverige har stark respektive svag forskning i förhållande till omvärlden och hur forskningen kan utvecklas för att effektivare bidra till innovation”.

  Förutom att tjäna som ett underlag till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition bör föreliggande rapport även kunna bidra till utvecklingen av regeringens Nationella innovationsstrategi. Analyser och förslag är också en viktig grund för Vinnovas egna strategier och prioriteringar.

  För bilagor se "Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor" (VP 2011:05)

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss