Sök bland publikationer

Sökord:

Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor

Underlag till forsknings- & innovationsproposition

Vinnova Information

Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem - Bilagor
 • Ladda ned PDF gratis (2,02 MB)
 • Författare:

  Vinnova

 • Utgiven: 2011-december
 • Serienr: VP 2011:05
 • ISSN: 1651-3568
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 170

 • Regeringen har, som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen, uppdragit åt Vinnova att:
  ”Genomföra en analys av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem och föreslå insatser för att utveckla dessa för att effektivare kunna bidra till en god konkurrenskraft och en hållbar tillväxt".
  Föreliggande rapport redovisar de analyser som Vinnova har tagit fram med anledning av uppdraget. Huvudrapporten, som bland annat innehåller förslag till insatser, finns i en separat publikation. Utveckling av Sveriges kunskapsintensiva innovationssystem – Huvudrapport(VP 2011:04).

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss