Sök bland publikationer

Sökord:

Utmaningsdriven innovation

Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Vinnova Information

Utmaningsdriven innovation
 • Ladda ned PDF gratis (807 KB)
 • Utgiven: 2016-juni
 • Serienr: VI 2016:07
 • ISSN: 1650-3120
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 12

 • Världen står inför ett antal globala samhällsutmaningar bland annat kopplade till klimat, energi, miljö och demografi men också till social trygghet, hälsa och utbildning. Utmärkande för dessa utmaningar är att de är tydligt internationella till sin karaktär, att de skär genom sektoriella och disciplinära gränser samt att de ligger högt upp på politiska agendor världen över.

  Visionen för programmet ”Utmaningsdriven innovation” är att finansiera projekt som har internationell lyskraft och utvecklar hållbara lösningar som möter viktiga samhällsutmaningar.

  För engelsk version se "Challenge-Driven Innovation(Vinnova Information VI 2015:11)

  Läs mer om programmet Utmaningsdriven innovation!

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss