Sök bland publikationer

Sökord:

Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande

Åtgärder för ett samverkande innovationssystem

Vinnova Analys

Trämanufaktur i ett uthålligt samhällsbyggande
 • Ladda ned PDF gratis (967 KB)
 • Författare:

  Tomas Nord - Linköpings universitet & Nina Widmak - Vinnova

 • Utgiven: 2010-september
 • Serienr: VA 2010:11
 • ISBN: 978-91-86517-24-3
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: svenska
 • Antal sidor: 98

 • Innovationssystemet Trämanufaktur identifierades tidigt av Vinnova som ett presumtivt tillväxtområde. År 2004 utfördes en innovationssystemsanalys (IS-analys) av området, som pekade på möjligheter samt behov av åtgärder. Ett Vinnova-program togs fram utifrån IS-analysens slutsatser, som mellan åren 2004 och 2009 har gjort utlysningar inom definierade delområden. Flera projekt har genomförts och pågår för att åstadkomma önskat resultat. Ett antal definierade målbilder är under uppfyllande, fem år tidigare än väntat, och programeffekter kan redan avläsas. Därför framkom önskemål från områdets intressenter om att genomföra en uppdatering av IS-analysen som ett avslutande projekt inom programmet. Det har resulterat i Trämanufaktur steg 2 – ett framsynsarbete.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss