Sök bland publikationer

Sökord:

Tjänstebaserad innovation

Utformning av insatser som möter behov hos företag och organisationer

Vinnova Information

Tjänstebaserad innovation
 • Ladda ned PDF gratis (385 KB)
 • Författare:

  Irene Martinsson - Vinnova

 • Utgiven: 2011-april
 • Serienr: VP 2011:01
 • ISSN: 1651-3568
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 32

 • Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att redovisa hur verket avser att arbeta med att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser för att möta behoven hos företag och organisationer som är verksamma inom tjänsteekonomin, och särskilt tjänstebaserad innovationsverksamhet.

  I denna rapport redovisas hur Vinnova ser att verket kan arbeta för att utveckla och förbättra befintliga och nya insatser.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss