Sök bland publikationer

Sökord:

Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)

Lägesrapport 2007-2010 - Fokus SMF

Vinnova Analys

Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)
 • Ladda ned PDF gratis (2,96 MB)
 • Författare:

  Sandra Olivera - Vinnova

 • Utgiven: 2011-mars
 • Serienr: VA 2011:04
 • ISBN: 978-91-86517-34-2
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 78

 • EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras av den nya strategin.

  Sverige befinner sig bland de 10 främsta länderna inom EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Fram till oktober 2010, motsvarade det svenska deltagandet 3,9 procent av samtliga beviljade medel, vilket betyder att 622 miljoner euro kontrakterats.

  Universitet och högskolor utgör den största gruppen deltagare i ramprogrammet både för Sverige och för övriga medverkande länder. Näringslivet och SMF har en viktig roll att spela inom programmet och utgör idag ca en fjärdedel av alla deltaganden. Det är viktigt att framhålla att en stor del av budgeten ännu inte kontrakterats, vilket betyder att stora möjligheter kvarstår för svenska aktörer att delta i FP7 under åren fram till 2013.

  Denna rapport utgör redovisningen av Vinnovas uppdrag att rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den beskriver och kommenterar statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7. Rapporten är dessutom en del i det strategiska ­arbete som Vinnova bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

  För kortversion se Vinnova Analys VA 2011:05 "Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7"

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss