Sök bland publikationer

Sökord:

Smart ledning

Drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät

Vinnova Analys

Smart ledning
 • Ladda ned PDF gratis (2,08 MB)
 • Författare:
  Örjan Larsson & Benjamin Ståhl - Blue Institute
 • Utgiven: 2011-februari
 • Serienr: VA 2011:01
 • ISBN: 978-91-86517-29-8
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 142

 • FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

  Smarta, avancerade elnät kompletterar elledningar med informationsteknik, smarta sensorer, digital mätutrustning och kommunikationsnät. De är möjliggörare för den gröna ekonomin och en förutsättning för att förnybar energi ska kunna ersätta de fossila bränslena. Utvecklingen får stora konsekvenser och revolutionerar elmarknaden när det ges utrymme för nya affärsmodeller och aktörer. Avancerade elnät är en affärsmöjlighet för många olika typer av företag – inte bara de inom den traditionella elbranschen – och svensk exportindustri har goda förutsättningar för att bli framgångsrika.

  "Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

  Se även: 

  "Hetast på marknaden" om solenergi (Vinnova Analys VA 2009:06).

  "Var ligger horisonten?" om vågkraft (Vinnova Analys VA 2009:07). 

  "Vindkraften tar fart" om vindkraft (Vinnova Analys VA 2009:08). 

  "Mer raffinerade produkter" om vedbaserade bioraffinaderier (Vinnova Analys VA 2009:09).

  "Förnybara energikällor" om elmarknaden (Vinnova Analys VA 2009:10).  

  "Ladda för nya marknader" om elbilen (Vinnova Analys VA 2010:01).  

  "En säker väg framåt" om fordonssäkerhet (Vinnova Analys VA 2010:02).

  "Framtid med växtvärk" om hållbara städer (Vinnova Analys VA 2011:02).

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss