Sök bland publikationer

Sökord:

Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7

Lägesrapport 2007 - 2009

Vinnova Analys

Sammanfattning av Sveriges deltagande i FP7
 • Ladda ned PDF gratis (2,23 MB)
 • Författare:

  Sandra Olivera

 • Utgiven: 2010-mars
 • Serienr: VA 2010:04
 • ISBN: 978-91-86517-09-0
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: svenska
 • Antal sidor: 28

 • Detta är en sammanfattning av lägesrapporten (Vinnova Analys VA 2010:03) om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Målet med rapporten är att stödja det strategiska utvecklingsarbete som bedrivs runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

  Sammanfattningen beskriver och kommenterar kortfattat statistiska uppgifter om det svenska deltagandet i FP7.

  År 2007 inleddes EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling, FP7, som pågår fram till 2013. Ramprogrammet är ett av världens största program för finansiering av forskning och innovation, med en total budget på ca 55 miljarder euro.

   

  För fullversionen se Vinnova Analys VA 2010:03 "Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling"

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss