Sök bland publikationer

Sökord:

Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7

Lägesrapport 2007-2010 - Fokus SMF

Vinnova Analys

Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
 • Ladda ned PDF gratis (745 KB)
 • Författare:

  Sandra Olivera - Vinnova

 • Utgiven: 2011-april
 • Serienr: VA 2011:05
 • ISBN: 978-91-86517-39-7
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 28

 • Detta är en sammanfattning av lägesrapporten om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den här sammanfattningen redovisar övergripande det svenska deltagandet i EU:s ramprogram och är en del i det strategiska arbete som Vinnova bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

  EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras av den nya strategin.

  För full version se Vinnova Analys VA 2011:04 "Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)"

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss