Sök bland publikationer

Sökord:

Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7

Lägesrapport 2007-2010 - Fokus SMF

VINNOVA Analys

Sammanfattning Sveriges deltagande i FP7
 • Pris: 0 kr Lägg i varukorg
 • Ladda ner gratis (745 KB)
 • Författare:

  Sandra Olivera - VINNOVA

 • Utgiven: 2011-april
 • Serienr: VA 2011:05
 • ISBN: 978-91-86517-39-7
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 28
 • Pris: 0 kr

 • Detta är en sammanfattning av lägesrapporten om det svenska deltagandet i EU:s ramprogram. Den här sammanfattningen redovisar övergripande det svenska deltagandet i EU:s ramprogram och är en del i det strategiska arbete som VINNOVA bedriver runtom i landet genom att bistå med fakta och underlag till strategier för europeiskt samarbete.

  EU-kommissionen presenterade nyligen sin nya forsknings- och innovationsstrategi Innovation Union som framhåller att vi måste öka innovationsförmågan inom hela EU och fokusera våra gemensamma satsningar för att klara den globala konkurrensen. Innovation Union pekar tydligt ut i vilken riktning EU vill gå. Fokuserade satsningar på innovationsområdet inom en rad utmaningar är avgörande för både Sveriges och EU:s konkurrenskraft. Mycket tyder på att återstående åren för FP7 kommer att genomsyras av den nya strategin.

  För full version se VINNOVA Analys VA 2011:04 "Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7)"

Lägg i varukorg
Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss