Sök bland publikationer

Sökord:

Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem

Vinnova Analys

Sammanfattning - Effektanalys av starka forsknings- & innovationssystem
 • Ladda ned PDF gratis (722 KB)
 • Författare:

  Tomas Åström, Jakob Hellman, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Malin Carlberg, Miriam Terrell, Petra Salino, Göran Melin, Erik Arnold, Tommy Jansson, Torbjörn Winqvist & Bjørn Asheim - Faugert & Co Utvärdering AB, Technopolis Ltd och CIRCLE, Lunds universitet

 • Utgiven: 2011-juni
 • Serienr: VA 2011:08
 • ISBN: 978-91-86517-44-3
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 68

 • Denna sammanfattande publikation analyserar tillkomst och utveckling av fem forsknings- och innovationssystem (FoI-system) samt långsiktiga effekter av deras verksamhet under perioden 1990-2009. Vinnova och dess föregångare Nutek har i samtliga fall bidragit till FoI-systemens utveckling i form av olika centrumsatsningar.

  De effekter i deltagande företag som studien dokumenterat och som är av stor affärsmässig betydelse för företagen är nya och förbättrade processer, produkter och tjänster, beslutsunderlag för kritiska tekniska vägval, ökad kvalité på interna processer och utvecklingssteg, kompetensutveckling av befintlig personal och kompetenshöjning genom rekrytering av forskarutbildade och civilingenjörer, nya arbetssätt i FoU-frågor samt tillgång till laboratorieutrustning och värdefulla nätverk.

  FoI-systemen har också resulterat i 15 avknoppningsföretag som år 2009 tillsammans omsatte 160 miljoner kronor och hade 130 anställda.

  FoU-resultat och forskarutbildade har även spridits till företag och industrisektorer som inte direkt medverkat i FoI-systemen som t ex inom medicinteknik, läkemedel, bygg, skog och förpackning.

  För fullversion se Vinnova Analys VA 2011:07

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss