Sök bland publikationer

Sökord:

Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag

Forska&Väx och VINN NU

Vinnova Analys

Sammanfattning - Effekter av Vinnova-program hos Små och Medelstora Företag
 • Ladda ned PDF gratis (1,88 MB)
 • Författare:

  Karin Bergman, Olof Ejermo, Josefine Fischer, Olof Hallonsten, Høgni Kalsø Hansen & Jerker Moodysson - CIRCLE, Lunds universitet

 • Utgiven: 2010-november
 • Serienr: VA 2010:10
 • ISBN: 978-91-86517-23-6
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 24

 • Detta är den första effektanalysen som uteslutande behandlar FoU-stöd efter det att Vinnova bildats. Då FoU-projektens långsiktiga effekter är synliga först år att de avslutats analyseras i denna studie effekter som förväntas uppkomma i ett mer kortsiktigt perpektiv. Fokus ligger på att identifiera och anlysera förekomsten och styrkan av beteendeadditionalitet i små och medelstora företag som erhållit FoU-stöd från Vinnovas program Forska&Väx (2006 – 2008) och VINN NU (2002 – 2008). Med beteendeadditionalitet avses förändringar i företags beteende som kan kopplas till statlig FoU-finansiering.

  För fullversion på engelska se / For full version in English see  "Effects of Vinnova programmes on Small and Medium-sized Enterprises" Vinnova Analysis VA 2010:09

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss