Sök bland publikationer

Sökord:

Regeringsuppdrag Kina

Föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningsarbete med Kina - U2010/7180/F

VINNOVA Information

Regeringsuppdrag Kina
 • Ladda ner gratis (1,00 MB)
 • Författare:

  VINNOVA, Vetenskapsrådet, Formas, Fas, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen

 • Utgiven: 2011-oktober
 • Serienr: VP 2011:02
 • ISSN: 1651-3568
 • Språk: svenska
 • Antal sidor: 102

 • Regeringen har uppdragit åt VINNOVA, Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS), Statens energimyndighet (STEM) och Rymdstyrelsen att gemensamt föreslå områden för förstärkt långsiktigt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina. VINNOVA har samordnat utförandet av uppdraget.

  Rapporten är strukturerad i tre delar. Den innehåller en kartläggningsdel med en bakgrund om Kinas utveckling och svenska aktörers kopplingar till Kina liksom andra länders verksamhet avseende Kina, en redovisning av problematik kring immaterialrättsliga frågor och två kapitel med myndigheternas erfarenheter och slutsatser i förhållande till regeringsuppdraget.

  Mer info om regeringsuppdraget och dess bilagor hittar du här.

Sök bland publikationer
Tillbaka
Bokmärk och dela