Sök bland publikationer

Sökord:

Projektkatalog Innovationer för framtidens hälsa

VINNOVA Information

Projektkatalog Innovationer för framtidens hälsa
 • Ladda ner gratis (630 KB)
 • Utgiven: 2011-oktober
 • Serienr: VI 2011:10
 • ISSN: 1650-3120
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 84

 • Hälsoområdet står inför stora utmaningar. En åldrande befolkning och problem med bland annat livsstilssjukdomar och svårbehandlade infektioner kan öka påfrestningarna på sjukvården. Samtidigt ger ny forskning en allt mer grundläggande medicinsk förståelse av sjukdomsförlopp och nya innovationer kan erbjuda bättre möjligheter att förebygga och behandla olika sjukdomar. VINNOVA inrättade därför programmet Innovationer för framtidens hälsa.

  Syftet med programmet är att nyttiggöra svensk forskning av hög vetenskaplig och/eller teknisk kvalitet genom att finansiera nyskapande (banbrytande) idéer. Utgångspunkten är de behov som kan tänkas finnas inom hälsoområdet med sikte på 2015-2025. Hur kommer behoven att se ut för prevention, diagnostik, behandling och vård av sjukdom? Vad kommer att karaktärisera en framtida patient/brukare/kund? Vilka nya innovativa produkter och tjänster används? Hur ser den globala marknaden ut för dessa produkter och tjänster?

  I denna projektkatalog presenteras de projekt som beviljades medel inom de två utlysningarna, 2008 och 2009, i programmet Innovationer för framtidens hälsa.

Sök bland publikationer
Tillbaka
Bokmärk och dela