Sök bland publikationer

Sökord:

Idékatalog - Sociala innovationer för äldre

Vinnova Information

Idékatalog - Sociala innovationer för äldre
 • Ladda ned PDF gratis (3,39 MB)
 • Beställ tryckt version
 • Författare:

  Lotta Solding, Rebecca Allen Lamptey & Hannah Ohm

 • Utgivare:

  Malmö högskola & Vinnova

 • Utgiven: 2012-februari
 • Serienr: VI 2012:03
 • ISSN: 1650-3120
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 36
 • Pris: 0 kr

 • Det finns i dag 1,65 miljoner människor som är över 65 år i Sverige. Gruppen växer stadigt och väntas fortsätta göra så. En majoritet av dessa lever ett gott liv och klarar sig utan stöd från samhället långt upp i åren. Risken att drabbas av ohälsa och funktionsnedsättningar som innebär behov av vård och omsorg ökar dock med åldern.

  Gruppen ”mest sjuka äldre” består i dag av 297 000 personer. Gruppen definieras, enligt Socialstyrelsen, som personer som är 65 eller äldre och har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom.

  Sedan 1992 har antalet personer som är 80 år och äldre ökat med 30 procent, och väntas öka med ytterligare 60 procent under de kommande tjugo åren.

  Den här idékatalogen ska ses som ett inlägg i diskussionen kring hur vi formar framtidens tjänsteutbud för äldre. Läs om en rad exempel på företag och organisationer, i och utanför Sverige, som alla försökt hitta lösningar på olika utmaningar inom äldreområdet. Det handlar om sociala innovationer för äldre.

  Idékatalogen ges ut av Malmö Högskola och Vinnova i samarbete med Stockholms universitet.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss