Sök bland publikationer

Sökord:

Framtid med växtvärk

Kan hållbara städer möta klimatutmaningarna?

Vinnova Analys

Framtid med växtvärk
 • Ladda ned PDF gratis (771 KB)
 • Beställ tryckt version
 • Författare:

  Kerstin Frenning & Benjamin Ståhl - Blue Institute

 • Utgiven: 2011-februari
 • Serienr: VA 2011:02
 • ISBN: 978-91-86517-30-4
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 84
 • Pris: 216 kr

 • FRAMTIDA TILLVÄXTMÖJLIGHETER FÖR SVERIGE

  Hälften av jordens befolkning bor i städer och alla prognoser pekar mot en fortsatt urbanisering. Trots de stora utmaningarna, inte minst de miljömässiga, finns det gott om skäl även för optimism. Städer innebär inte bara problem utan även möjligheter. Urbanisering i sig möjliggör effektivisering, rationalisering, planering, skalfördelar och integration på sätt som är omöjligt på landsbygden. Men för att utveckla hållbara städer krävs det att förutsättningarna, verktygen och viljan finns på plats. Den här skriften försöker fånga möjligheterna i de utmaningar som urbanisering skapar. 

  "Framtida tillväxtmöjligheter för Sverige" är en del av den verksamhet som tankesmedjan Blue Institute bedriver för att skapa och sprida kunskap om marknadsutveckling och de strategiska utmaningar som näringslivet står inför. Projektet finansieras av Vinnova.

  Se även:

  "Hetast på marknaden" om solenergi (Vinnova Analys VA 2009:06).

  "Var ligger horisonten?" om vågkraft (Vinnova Analys VA 2009:07). 

  "Vindkraften tar fart" om vindkraft (Vinnova Analys VA 2009:08). 

  "Mer raffinerade produkter" om vedbaserade bioraffinaderier (Vinnova Analys VA 2009:09).

  "Förnybara energikällor" om elmarknaden (Vinnova Analys VA 2009:10).  

  "Ladda för nya marknader" om elbilen (Vinnova Analys VA 2010:01).  

  "En säker väg framåt" om fordonssäkerhet (Vinnova Analys VA 2010:02).

  "Smart ledning" om smarta elnät (Vinnova Analys VA 2011:01). 

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss