Sök bland publikationer

Sökord:

Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri

Vinnova Analys

Effektanalys av stöd till strategiska utvecklingsområden för svensk tillverkningsindustri
 • Ladda ned PDF gratis (1,67 MB)
 • Författare:

  Tomas Åström, Tommy Jansson, Pauline Mattsson, Sven Faugert, Jakob Hellman & Erik Arnold - Faugert & Co Utvärdering AB - Technopolis group

 • Utgiven: 2010-juli
 • Serienr: VA 2010:05
 • ISBN: 978-91-86517-14-4
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 186

 • För att förstå och dra lärdom av de långsiktiga effekterna av Vinnovas insatser genomförs effektanalyser. I dessa analyseras effekter av flera relaterade insatser än de som omfattas av enskilda program.

  Denna rapport behandlar effekter av fem program under perioden 1996-2009 inom produktframtagningsområdet, med stöd från Vinnova och Nutek. De FoU-insatser som studeras kan konstateras ha varit viktiga för de deltagande företagens val och möjligheter att driva utvecklingsprojekt inom produktframtagningsområdet.

  Programmen har sammantagna lett till effekter av betydande värde. Viktiga effekter är stärkt konkurrenskraft hos deltagande företag, som en följd av nya affärsmöjligheter och nya affärer. Det har i det sammanhanget skett en utveckling av arbetssätten och samverkansmönstren i företagen, ibland radikalt, bland annat i riktning mot open innovation.

  Utvecklingen av teknik och arbetssätt har främst skett inom befintliga, ofta större, företag. Programmen har emellertid även genererat teknikspridning, inom och mellan olika branscher respektive till små och medelstora företag. Däremot har satsningarna inte genererat nya företag i nämnvärd omfattning.

  De effektanalyser som Vinnova genomför på regeringens uppdrag är mycket betydelsefulla genom att de tillhandahåller en beskrivning och förståelse av de mer övergripande och långsiktiga effekterna av satsningar på forskning, innovation och hållbar tillväxt.

  För svensk sammanfattning se Vinnova Analys VA 2010:06

  För engelsk sammanfattning se/Fosummary in English see Vinnova Analysis VA 2010:07

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss