Sök bland publikationer

Sökord:

Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror

Vinnova Analys

Effektanalys av forskningsprogram inom material från förnyelsebara råvaror
 • Ladda ned PDF gratis (777 KB)
 • Författare:

  Jenny von Bahr, red - WSP Analys & Strategi

 • Utgiven: 2011-juni
 • Serienr: VA 2011:06
 • ISBN: 978-91-86517-42-7
 • ISSN: 1651-355X
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 110

 • Denna publikation behandlar effekter av tre program som löpte under tiden 1994 - 2007 inom området förnybara material med stöd från Vinnova och dess föregångare Nutek. Programmen har sammantaget lett till effekter av betydande värde. Ett 10-tal nya produkter har lanserats på marknaden. Försäljningsvärdet på produkterna uppgick under 2010 till minst 50 miljoner kronor per år och ökar. De nya produkterna kännetecknas av helt nya egenskaper samt att de är baserade på förnyelsebara råvaror. Vidare har sju nya företag startats som en direkt eller indirekt effekt av programmen. Programmen har också haft stora effekter på kunskapsspridning, nätverkande och uppbyggnad av forskningsmiljöer. Tillsammans har de bidragit till att Sverige inom flera områden nått en världsledande ställning. I några fall har den kunskapsuppbyggnad som skett som en bieffekt lett till att befintliga produktionsprocesser effektiviserats. Däremot kan ännu inte några större positiva effekter på miljön konstateras, men potentialen för framtida sådana effekter är stor.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss