Sök bland publikationer

Sökord:

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Vinnova Information

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer
 • Ladda ned PDF gratis (658 KB)
 • Författare:

  Anna Bjurström, Erik Borälv, Ann-Mari Fineman, Irene Martinsson & Cecilia Sjöberg - Vinnova

 • Utgiven: 2011-december
 • Serienr: VP 2011:03
 • ISSN: 1651-3568
 • Språk: Svenska
 • Antal sidor: 40

 • Vinnova har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer i näringsliv och offentlig sektor. Denna rapport utgör slutredovisningen av detta uppdrag.

  Av rapporten framgår att trots att tjänstebaserad innovation varit ett angeläget ämne under en ansenlig tid kvarstår många behov som är artikulerade sedan länge. En orsak till detta kan vara att alltfler aktörer, både i näringsliv, offentlig verksamhet och akademi, engagerats sig i området, men vår analys pekar också på att det finns mycket kvar att göra och att det är hög tid att omsätta diskussionen i konkreta insatser.

Sök bland publikationer
Tillbaka

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss