Publikationer

Sök bland publikationer

Sökord:
Här hittar du:
  • Våra utgivna publikationer, fördelade på tre olika serier Vinnova Analys, Information och Rapport.
  • Externt utgivna publikationer där vi medverkat eller som rör våra områden.

Rekommenderade publikationer

Årsredovisning 2016

Vinnovas årsredovisning för 2016

Utgiven: 2017
Ämne: Om Vinnova


Flaggskeppsfabriken

I denna bok beskrivs lärdomar, erfarenheter, idéer och praktiska exempel från tio ledande tillverkningsföretag med produktion i Sverige. Vad är det som dessa företag gör rätt? Vilka styrkor bygger de på, när de driver produktion i Sverige? Vilka arbetssätt, lednings- och organisationsformer har de, som får det att fungera?

Författare: Birgitta Södergren - IPF (Institutet för Personal- och Företagsutveckling) vid Uppsala univeritet
Utgiven: 2016
Ämne: Ledning och organisering, Produktion


NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation

NOVA innehåller konkreta verktyg och handfasta metoder för alla som vill skapa normkreativa lösningar – det vill säga lösningar som är inkluderande, tillgängliga och hållbara.

Författare: Mariana Alves, Karin Ehrnberger, Marcus Jahnke & Åsa Wikberg Nilsson. Redaktör: Marcus Jahnke - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Utgiven: 2016
Ämne: Genus och mångfaldOm oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss