Pressmeddelande 2017-03-02

Vinnova satsar 35 miljoner på innovativa startups

117 startup-bolag med innovativa affärsidéer får dela på 35 miljoner från Vinnova i en ny satsning. Bolagen får finansiering för att utveckla nyskapande lösningar som kan bidra till ekonomisk tillväxt och nya jobb.

Det är unga företag med innovativa och internationellt konkurrenskraftiga affärsidéer som får finansiering för att utveckla nyskapande varor eller tjänster.

- Startup-bolag spelar en viktig roll för att få fram nya lösningar som ger tillväxt och nya jobb. Genom satsningen stödjer vi företag som befinner sig i en tidig fas i sin utveckling där annan finansiering kan vara svår att få, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Bolagen får ett bidrag på 300 000 kronor. Runt hälften av affärsidéerna handlar om tjänsteinnovation, varav många inkluderar digitala tjänster. Projekten som får finansiering har valts ut med hjälp av externa experter bland drygt 650 ansökningar.


 

Exempel på innovativa affärsidéer i startups som får finansiering:

  • Riteband AB: En global elektronisk handelsplats som erbjuder snabbare finansiering och möjlighet att investera i musikrättigheter. 

  • Demvito AB: En mjukvara för mobiltelefon som i realtid kan översätta teckenspråk till text eller talsyntes.
  • Signality AB: En ny teknik som genom artificiell intelligens gör det möjligt att automatiskt bildanalysera videoströmmar
  • Cacharge AB: Internationalisering av en smart laddningstjänst för elbilar.
  • Njus Media AB: En tjänst som ger möjlighet för människor att producera lokala nyheter som granskas av en centralredaktion och som kan stärka lokaljournalistiken.
  • Insurance Simplified Europe AB: En digital försäkringsrådgivare som analyserar den enskildes unika livssituation och rekommenderar försäkringen med bäst villkor och pris.

    Se hela listan här

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss