Pressmeddelande 2016-12-05

Immateriella tillgångar och konkurrenskraft i digitaliseringens tidevarv

I en ny satsning finansierar Vinnova forskningsprojekt som ska undersöka sambandet mellan immateriella tillgångar och företagens konkurrenskraft. Ett av projekten ska studera hur svenska spelföretag hanterar immateriella tillgångar.

Forskningsprojekten får finansiering i utlysningen ”Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft - företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv” och är en del av ett regeringsuppdrag som Vinnova genomför tillsammans med PRV (Patent- och registreringsverket).

- Digitaliseringen gör att innovation i allt högre grad handlar om nya tjänster och digitala produkter, snarare än fysiska varor. Det är viktigt att få fram kunskap som gör att företag i Sverige kan vara konkurrenskraftiga i denna nya verklighet, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

- Forskningen är angelägen för att på djupet ta reda på vad som verkligen fungerar. Immateriella tillgångar utgör en allt större del av företagens värde. Det är därför avgörande för både enskilda företags och Sveriges konkurrenskraft att kunna ta del av de bästa metoderna för att hantera dessa tillgångar, säger Susanne Ås Sivborg, generaldirektör för PRV.

Tre projekt får finansiering med sammanlagt drygt åtta miljoner kronor:

Management av immateriella tillgångar i digitaliserande företag, Chalmers tekniska högskola (koordinator) och stiftelsen IMIT, 3,4 miljoner
Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga och förklara vilken roll hantering av immateriella tillgångar spelar och kan spela i olika företags- och affärsstrategier för att skapa uthållig innovations- och konkurrenskraft i
svenska företag i samband med digitalisering.
Projektledare: tekn. dr. Marcus Holgersson vid institutionen för teknikens ekonomi och organisation vid Chalmers.

Approprieringsstrategier i dataspelsbranschen, Stiftelsen IMIT (koordinator) och Uppsala universitet, 2,2 miljoner
I digitaliseringens spår ökar andelen tjänster i förhållande till utbudet av produkter. Projektet ska studera hur företagens strategier för att gillgodogöra sig vinsten av innovationer förändras i den miljön, genom en studie av svenska spelföretag. Både hinder och möjligheter kan uppstå, till exempel när spel baserade på filmer eller böcker utvecklas. Företag från tre tekniska plattformar – konsoler, PC och mobiler – ska studeras.
Projektledare: tekn. dr. Vicky Long vid stiftelsen IMIT och institutionen för industriell ekonomi och organisation (INDEK) vid Kungliga tekniska högskolan (KTH).

Hantering av intellektuella tillgångar i kunskapsekonomin, Göteborgs universitet (koordinator) och Chalmers tekniska högskola, 2,6 miljoner
Forskningsprojektet fokuserar på hur teknikbaserade företags förmåga att hantera intellektuella tillgångar kan möjliggöra konkurrensfördelar och värdeskapande för företagen i en kunskapsbaserad ekonomi. Genom nya verktyg och processer ska svenska företag kunna lära sig att höja sin nivå för att skapa värde från intellektuella tillgångar.
Projektledare: fil. dr. Magnus Eriksson, Center for Intellectual Property vid Göteborgs universitet

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss