Pressmeddelande 2016-11-07

Medarbetarnas idéer ska göra kommuner mer innovativa

Vinnova satsar nu på idéslussar i kommuner, där idéer från medarbetare ska tas tillvara och bli till innovativa lösningar som utvecklar verksamheten. Det handlar om tolv projekt i 57 kommuner runt om i landet.

En idésluss kan vara en fysisk miljö, men också strukturer eller processer för att idéer ska kunna tas om hand och omvandlas till innovationer som utvecklar verksamheten i kommunerna.

12 projekt där totalt 57 kommuner ingår får nu finansiering för att bygga upp idéslussar inom bland annat äldreomsorg, kultur och fritid och samhällsplanering.

- Det handlar om att ta tillvara idéer från medarbetare som kan utvecklas och sedan bli till innovationer som införs i kommunernas verksamheter. Vi vill också att de nya lösningarna ska spridas till andra kommuner i landet, säger Jonny Ivarsson Paulsson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

Följande tolv projekt får finansiering med mellan en och fyra miljoner kronor vardera över en treårsperiod:

Idesluss för hållbar samhällsutveckling, Piteå kommun tillsammans med Skellefteå kommun, projektledare: Johan Hörnemalm, vikarierande projektledare: Christer Lindström

Idesluss Sundsvall, Sundsvalls kommun tillsammans med Härnösand, Timrå och Ånge kommuner, projektledare: Eva-Marie Thyberg

Idésluss för ökad innovationsförmåga i Stockholms stad, projektledare: Gunnar Björkman

Idésluss i Örebro kommun, projektledare: Cathrin Andersson

Innovativ samverkan för en modern landsbygd, Tranås kommun tillsammans med Aneby, Kinda och Ydre kommuner, projektledare: Daniel Johansson

Skaraborgs innovationssluss, en kulturrevolution med digitalisering! Skaraborgs kommunalförbund tillsammans med 15 kommuner, projektledare: Maria Nilsson

iCare4 Fyrbodal-idésluss för samverkan som stöd för innovationsledning i kommuner, Uddevalla kommun tillsammans med Trollhättans stad, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund (14 kommuner), projektledare: Angelica Hafström

Idésluss @AllAgeHub - en mötesplats för utveckling av välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer, Göteborgs kommunalförbund tillsammans med 12 kommuner i Göteborgsregionen, projektledare: Theresa Larsen

Innovationssluss för hållbar kommunutveckling, Lerums kommun, Karin Adamsson

Idésluss i Kungsbacka kommun, projektledare: Haris Kadic

Idésluss Helsingborg, en del av Helsingborg CurioCity, Helsingborgs stad, projektledare: Linda Fastén

Ett permanent testlabb för utveckling och implementering av medarbetardrivna idéer och innovationer i Höörs kommun, projektledare: Helena Sjöholm

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss