Pressmeddelande 2016-10-20

Framtidens lastbilar kan bli bättre anpassade för kvinnor

Lastbilar som är bättre anpassade för kvinnor, ett nytt system för ökad jämlikhet i bankers kreditbedömning och designlösningar för ett mer jämställt brandförsvar. Det är några av de projekt som nu får finansiering i Vinnovas satsning på normkritisk innovation.

Det handlar om projekt som ska utveckla innovativa lösningar som är inkluderande och tillgängliga.

- Genom att ta in fler perspektiv och ifrågasätta det som ofta tas för givet kan nya lösningar utvecklas, därför satsar vi på innovation kopplat till normkritik, säger Sophia Ivarsson, handläggare på Vinnova.

Sju projekt får dela på 16 miljoner kronor:

Lastbilar för alla: utveckling av normkritisk innovation på Volvo, Örebro Universitet, Volvo Lastvagnar, 2,5 miljoner
Lastbilar har traditionellt utformats för en manlig modellförare. Projektets mål är att skapa former för ökad normkritik i Volvos innovationsprocesser och därmed bidra till en mer inkluderande transportbransch.
Projektledare: Dag Balkmar

Normkritisk innovation i bankers kreditbedömning, Luleå Tekniska Universitet, ska utveckla ett system för jämlik kreditbedömning tillsammans med banker och offentliga finansiärer för att öka jämlikheten i tillgång till finansiering.
Projektledare: Malin Malmström

FIRe - Future Inclusive Rescue Service, Högskolan i Halmstad (HH) och Södertörns brandförsvarsförbund, Carlstedts arkitekter, Gulins à la carte,
Hallandia Innovation AB, Stockholm stad, 2,4 miljoner
Ska utveckla och införa innovativa designlösningar när det gäller exempelvis omklädningsrum och skyddsutrustning som leder till ett mer jämställt brandförsvar. Projektledare: Emma Börjesson

Normmedvetna rum för lek och lärande i förskolan, Mälardalens högskola, Västerås stad, Lycklig arkitektur, Luleå tekniska universitet, designbyrån Butch, 2,5 miljoner
Projektets mål är att bygga om förskolors fysiska rum tillsammans med förskolans personal och barn för att förändra de normer på förskolan som hindrar alla barns jämställda, jämlika lek.
Projektledare: Mia Heikkilä

Normkreativ visualisering i stadsutveckling, Visual Arena, Lindholmen Science Park, White arkitekter, Skanska, SP och Chalmers arkitektur, 2,5 miljoner
Ska utveckla stödverktyg för normmedveten visualisering som bidrar till inkluderande stadsutvecklingsprocesser och innovativa lösningar för inkluderande städer.
Projektledare: Mia Leterius

Equalizer - ett redskap för jämställda och inkluderande aktivitetsplatser, Nyréns Arkitektkontor, Lunds universitet, Malmö Stad, 1,4 miljoner
Ska genom att använda staden som en arena för fullskaletest ta fram verktyg för mer inkluderande aktivitetsplatser. Tillsammans med brukarna utforskas några utvalda platser i Malmö.
Projektledare: Emma Pihl

Vänta barn på arabiska och svenska! Normkritisk, innovativ design för interaktiv mödrahälsovård, Linnéuniversitetet, Mödrahälsovården Kalmar, 2,5 miljoner
Utrikesfödda kvinnor har ökad dödlighet för mor och barn vid graviditet och förlossning. Projektet ska utveckla en app för att bland annat skapa förutsättningar för ökad språklig och kulturell förståelse och därigenom bidra till en mer jämlik mödrahälsovård och ökad patientsäkerhet.
Projektledare: Gunilla Byrman

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss