Pressmeddelande 2016-06-20

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Ytterligare 15 forskare får nu finansiering för internationella samarbeten genom Vinnovas program Mobility for Growth. Programmet ska bidra till ökad internationell erfarenhet för individer som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri. Programmet har nyligen anpassats efter företagens behov av kortare perioder av forskningsmeritering utomlands. 

- Det handlar om att skapa möjligheter för organisationer att arbeta med duktiga individer med internationell erfarenhet som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar. Det är viktigt för Sveriges fortsatta framgångsrika utveckling, säger Erik Litborn, som är ansvarig för programmet på Vinnova.

Vinnova finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst två år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen. Drygt 100 forskare beräknas under 2013-2018 få möjlighet till vidare forskarmeritering genom programmet.

I denna sjunde omgång får 15 forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Paul Sandulescu - ABB AB och Arts et Métiers PrisTech Lille, Frankrike
Ulrike Richter - Lunds universitet och H. Lundbeck A/S, Danmark
Neus Feliu Torres - Karolinska Institutet och Medcom Advance, Spanien samt Philipps University of Marburg, Tyskland
Miklas Scholz - Lunds universitet och The University of Salford, England
Zhibo Yan - Linköpings universitet och Nanjing University, Kina
Koustav Ganguly - Karolinska Institutet och SRM University, Indien
Nadim Morhell - Mercene Labs AB och MZP Tecnologia and The Nanoscience and Nanotechnology Institute (INN) of the Argentine National Atomic Energy Commission (CNEA), Argentina samt Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Francesco Enrichi - Luleå tekniska universitet och Università Ca' Foscari di Venezia, Italien samt Chalmers, Göteborg
Vyacheslav Kryzhanivskyy - Lunds universitet och Zhytomyr State Technological University, Ukraina samt Sandvik Coromant AB och Seco Tools AB
Xiao-Ke Liu - Linköpings universitet och University of Cambridge, England
Laura Baranello - Karolinska Institutet och National Cancer Institute (NCI), NIH, USA
Malwenn Lassudrie - Göteborgs Universitet och South Australian Research and Development Institute (SARDI), Australien
Shinya Kasai - Karolinska Institutet och Tokyo Metropolitan Institute of Medical Science, Japan
Melissa Kovach - Karolinska Institutet och University of Michigan, USA
Nils Norlin - Karolinska Institutet och European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Tyskland

Programmet förstärker även möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden med behov av bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen sker i internationella samarbetsprojekt mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

Den sista utlysningen i programmet är nu öppen och stänger 13 september. Finansiering går att söka för perioden 1 januari 2017 till 30 juni 2018.

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss