Pressmeddelande 2016-05-03

Från allergivänliga pälsdjur till övervakning med ljudigenkänning

Rehabilitering av stroke-patienter i virtual reality, övervakning genom ljudigenkänning istället för kameraövervakning, ny metod som förhindrar allergi vid kontakt med pälsdjur och 3D-visualisering av bostadsprojekt över internet. Det är några av de utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova nu finansierar.

Genom utlysningen Innovationsprojekt i företag finansierar Vinnova innovativa forsknings- och utvecklingsprojekt i tidiga skeden.

- Innovation i små och medelstora företag är viktigt för att skapa tillväxt, nya jobb och för att få fram lösningar som utvecklar samhället. Små företag har ofta svårt att hitta finansiering i tidiga skeden av innovationsprojekt med hög risk och där spelar vårt stöd en viktig roll, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Ett av projekten ska utveckla datorbaserad rehabilitering i hemmet för strokepatienter, med teknik gör det möjligt för patienten att styra en virtuell hand som om det vore patientens egen.

Ett annat projekt ska utveckla digital läxhjälp, där artificiell intelligens kombineras med mänskliga lärare, något som kan ge fler elever tillgång till läxhjälp.

Ett tredje exempel är ett projekt som ska utveckla en lösning där igenkänning av ljud kan användas för övervakning av till exempel bostäder eller offentliga platser, istället för kameraövervakning.

  • Andra exempel på projekt som får finansiering:
  • Ny metod som neutraliserar allergen i djurpäls och därmed gör det möjligt för pälsdjursallergiker att vistas tillsammans med hundar och katter.
  • Språkutvecklingsplattform som ska bedöma elevers texter och analysera språklig förmåga.
  • En webbaserad plattform för 3D-visualisering av bostadsprojekt med många samtidiga användare.
  • Ny teknik för avisning som ger högre flygsäkerhet hos ultralätta flygplan.
  • Digital etikett som ger möjlighet att minska matsvinnet genom övervakning av status hos färskförpackade livsmedel.

Det är 84 projekt som får finansiering med sammanlagt 65 miljoner kronor.

> Se hela listan över de projekt som får finansiering våren 2016 i utlysningen Innovationsprojekt i företag

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss