Pressmeddelande 2016-03-29

Åtta pilotprojekt visar vägen till framtidens digitala industri

Flera av Sveriges största företag går nu samman i åtta pilotprojekt som på olika sätt banar väg för framtidens digitala industri. Vinnova finansierar projekten inom ramen för regeringsuppdraget att främja en digitaliserad svensk industri.

Projekten är utvalda som exempel på vad digitaliserad industri kan innebära i praktiken.

- Svensk industri visar på det här sättet ett stort engagemang i att ta tätposition inom digitalisering. De pilotprojekt vi nu satsar på bidrar till det tillsammans med andra insatser som vi gör, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Följande pilotprojekt får finansiering med sammanlagt 20,6 miljoner kronor:

Digitalisering av komplett produktionsflöde en förutsättning för additiv tillverkning (DINA)
3D-printing i produktionen gör kundanpassning till standard.
Medverkande: Swerea SWECAST AB, Chalmers tekniska högskola AB, GKN Aerospace AB, Jernkontoret, Siemens AB, Swerea IVF AB, Swerea KIMAB
Om projektet

Uppkopplad energi
Uppkopplad energi - kontroll på infrastrukturen för elproduktion i realtid så att man kan växla mellan sol och vind beroende på väder.
Medverkande: SICS Swedish ICT, ABB, E.ON, Ericsson, Vattenfall
Om projektet

Smarta minifabriker för läkemedelstillverkning
Småskalig läkemedelsproduktion som öppnar upp för individanpassade närproducerade mediciner.
Medverkande: Lunds universitet, Modelon AB, Novo Nordisk A/S, Sobi AB
Om projektet

Gamification i industrin för ökat engagemang
Ska visa hur designelement och speltänk kan appliceras för att lösa industriella problem och skapa mer engagemang i industrins kontrollrum.
Medverkande: SICS Swedish ICT Västerås, ABB Corporate Research, Stora Enso (Skutskär)
Om projektet

The Mobile Control Room
Mobilt kontrollrum som styr produktion på distans vid tillverkning av allt från papper till livsmedel
Medverkande: ABB AB, Boliden AB, Ericsson AB
Om projektet

Transport Transparency
Transparent transportsystem som stärker miljö och säkerhet på våra vägar.
Medverkande: Viktoria Swedish ICT AB, Bilspeditions transportörförening, Coop Sverige, Cybercom, France Sped AB, HVF Transport AB, ICA AB, Intereast transport AB, Lunds Universitet, Scania CV AB, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Transportarbetarförbundet, Volvo Technology AB
Om projektet

Frontrow Forensics
Trimmad och kundanpassad produktion av mode genom interaktiv video. Medverkande: Stockholms Universitet, Swedish Fashion Council, Association of Swedish Fashion Brands, H & M, Stockholm Fashion District, Ericsson, Nacka Kommun och SICS Swedish ICT
Om projektet

Lärandebaserad maskinoptimering-MachOp
Lärande maskiner optimerar tillverkningen och ger minskat spill i tillverkning genom intelligenta processer.
Medverkande: Chalmers tekniska högskola, Boxjoint, Carl Zeiss, Mälardalens högskola, Prodtex AB, Fraunhofer-Chalmers, Volvo Cars
Om projektet

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss