Pressmeddelande 2016-03-08

Satsning på ledande tillväxtmiljöer i Östergötland, Skåne och Mälardalen

Vinnova satsar på att etablera internationellt konkurrenskraftiga innovationsmiljöer i tre regioner. De regionala initiativen, som får finansiering i upp till tio år, handlar om visualisering och bildanalys i Östergötland, innovationer för hållbara städer i Skåne och automation i Mälardalen.


Satsningarna får finansiering genom Vinnovas program Vinnväxt och målet är att de inom tio år ska ha etablerats som nationellt och internationellt starka och attraktiva innovationsmiljöer. Det är regionala initiativ där aktörer inom näringsliv, forskning, politik och offentlig verksamhet arbetar tillsammans.

- Syftet är att skapa ledande tillväxtmiljöer som kan locka till sig investeringar och skapa nya exportmöjligheter inom områden där regionerna ligger i framkant. Erfarenheten visar att den här typen av initiativ kan bli väldigt framgångsrika, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Nu har beslut tagits om tre nya initiativ som får finansiering av Vinnova under tio år. Den beslutade första etappen för 2016-2019 innebär cirka 20 miljoner kronor för respektive innovationsmiljö. De regionala aktörerna förväntas skjuta till minst lika mycket i form av pengar och eget arbete.

Programmet Vinnväxt har pågått sedan 2001 och omfattar i dag 14 innovationsmiljöer runt om i landet.

Följande initiativ får finansiering:

Visual Sweden, Östergötland
Ska etablera Östergötland som en nationellt och internationellt erkänd forsknings- och innovationsnod inom visualisering och bildanalys. Initiativet ska samla aktörerna inom området och bland annat skapa demonstratorer och synliggöra resultat och framgångar.
Kontakt: Anders Ynnerman, 013-28 10 00, anders.ynnerman@liu.se /Anders Carlsson, 0705-38 89 08, anders.carlsson@visualsweden.se
www.visualsweden.se

Urban Magma, Skåne
Region Skåne har satt som mål att Skåne 2020 ska vara internationellt ledande i att skapa och implementera innovationer för smarta hållbara städer. Det handlar om bli ledande i utvecklingen av produkter och tjänster till städers tekniska försörjningssystem, som lockar utländska företag och investerare till regionen och skapar tillväxt och exportmöjligheter för svensk miljöteknik.
Per Simonsson, 0766-34 75 63, per.simonsson@sbhub.se
www.urbanmagma.se


Future Automation Region, Mälardalen
Automation är ett styrkeområde för Mälardalen och ett mål för satsningen är att automationsbranschen integreras i den nya digitala industriella revolutionen. Innovationsmiljön ska bland annat utveckla testbäddar och demonstratorer som gör det möjligt för automationsbolag att växa till internationell lyskraft.
Karolina Winbo, 073-6620655, karolina.winbo@mdh.se
www.automationregion.com

Kontakt

 

Läs mer

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss