Pressmeddelande 2016-02-24

Klimatsmart protein ska ersätta konventionell köttproduktion

Vinnova gör en ny satsning för att få fram klimatsmarta och hälsosamma alternativ till konventionell köttproduktion. Men för att slå igenom behöver maten också smaka gott. Därför ingår en smakprovning i satsningen, där gourmetkrögaren Tareq Taylor är en av de experter som ingår i panelen.


Köttkonsumtionen ökar snabbt i många länder och animalieproduktionen står för nästan en femtedel av världens utsläpp av klimatgaser. En utveckling som inte är hållbar.

Vinnova gör därför en ny satsning på att få fram klimatsmarta proteiner som ska bidra till att utveckla innovativ, hälsosam och god mat för framtiden. Det kan handla om mat från både växt- och djurriket som produceras på ett hållbart sätt.

- Syftet med satsningen är också att öka den svenska livsmedelsbranschens konkurrenskraft genom att de nya produkterna baseras på råvaror som kan produceras kostnadseffektivt i Sverige , säger Sebastian Axelsson, ansvarig för satsningen på Vinnova.

I ett första steg ger Vinnova finansiering för att utveckla ätbara prototyper. Men för att konsumenterna ska välja de nya produkterna räcker det inte med att maten är klimatsmart och hälsosam, den måste också smaka gott. De projekt som utvecklat prototyper får därför delta i ett smakprovningsevent i slutet av året, där gourmetkrögaren Tareq Taylor, känd bland annat som gästkock i tv-programmet Historieätarna, ingår i panelen. De vinnande projekten får möjlighet att söka en följdinvestering på upp till två miljoner för att utveckla prototypen vidare mot en färdig produkt.

Här kan du läsa om utlysningen, som vänder sig till företag, ekonomiska föreningar, forskningsinstitut samt universitet och högskolor.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss