Pressmeddelande 2016-02-15

Kortlek ska främja normkreativ innovation

 

Vinnova lanserar ett nytt metodverktyg för normkreativ innovation, som tagits fram av fyra forskare. Formatet är en kortlek med tips och guidning för hur företag och organisationer kan bli bättre på att använda nya perspektiv för att stärka sin innovationsförmåga och skapa nya lösningar som fungerar för fler.


Ett exempel på normkreativ innovation i praktiken är projektet Jämlik avfallshantering, där ett nytt koncept för avfallssystem håller på att tas fram som inte diskriminerar äldre, funktonsnedsatta och andra som av olika skäl inte har tillgång till bil.

- Det finns många exempel där man genom att bli medveten om normerna kan öka chansen att nya lösningar skapas som fungerar för fler, därför har vi satsat på att ta fram det här materialet, säger Sophia Ivarsson, handläggare på Vinnova.

Materialet består av en kortlek med förslag på exempelvis metoder och taktiker.

- Den viktigaste fördelen med metodkort i jämförelse med till exempel en bok är att de är lätta för grupper att samlas kring. De ger en snabb överblick och uppmanar till att gå från ord till handling, säger Åsa Wikberg Nilsson, forskare vid Luleå tekniska universitet.


Exempel på olika taktiker i kortleken:

Slägghammaren
När en norm bekräftas och upprätthålls är risken stor att de som diskrimineras inte kommer till tals – att deras erfarenheter och behov inte blir förstådda. Taktiken Slägghammaren handlar om att skapa objekt och situationer som bygger förståelse genom kroppsliga direktupplevelser av diskriminering.

Skiftnyckeln
Många lösningar utvecklas med ambitionen att lösa ett problem eller tillgodose ett behov, en gång för alla. Sådana lösningar blir så kallade ”svarta lådor” som är svåra att förstå eller påverka. Skiftnyckeln bygger på inställningen att människors behov och problem är relativa och förändras över tid. Därför behövs lösningar som är flexibla - som inbjuder till tillägg, förändringar och justeringar.

Hävstången
Diskriminering resulterar i att vissa gruppers intressen och behov underordnas. För att skapa jämlikhet, med rättvis representativitet mellan olika grupper, kan det krävas positiv särbehandling, det vill säga att några lyfts fram och gynnas speciellt – med taktiken Hävstången.


Exempel på metoder i kortleken:

Vidga vyerna
Metod som går ut på att bjuda in personer från helt olika kunskaps- och intresseområden som kan bidra med sina perspektiv på en frågeställning eller ett fenomen.

Göra gemensam sak
Metoden handlar om att fysiskt bygga upp någonting tillsammans. Den kräver stor ödmjukhet och öppenhet. Vi måste vara beredda att släppa kontrollen och lämna plats det oförutsedda.
 
Blåsa upp
En metod som handlar om att snabbt få en uppfattning om hur en tänkt lösning upplevs i full skala.


Materialet NOVA är framtaget av fyra forskare med stöd av Vinnova:
Mariana Alves, ArkDes - Arkitektur- och designcentrum
Karin Ehrnberger, KTH - Kungliga tekniska högskolan
Marcus Jahnke, SP - Sveriges tekniska forskningsinstitut
Åsa Wikberg Nilsson, Luleå tekniska universitet


Det visuella konceptet för NOVA är framtaget av Bastion Agency i samarbete med Mariana Alves.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss