2014

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

Miljövänlig rengöring inom livsmedelsindustrin, återvinning av plast och textilier och ny teknik för rening av fosfor och läkemedel i avloppsvatten. Det är några av de projekt som nu får stöd av Vinnova inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Satsning på testinfrastruktur för miljöteknik

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Ett nytt sätt att använda data som kan förbättra sjötrafiksstatistiken, en ny typ av ställning för plasthandskar för att minska bakteriekontaminering i vården och musik som ett verktyg i demensvården. Det är några av de projekt för innovation i offentligt finansierad verksamhet som får finansiering av Vinnova.

11,5 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Innovationstävlingar kan vara en effektiv metod för att hitta nya lösningar på komplexa problem. Vinnova finansierar nu nio tävlingar som bland annat ska bidra till att fler reser kollektivt med buss, att unga får hälsosammare vanor och till att restvärme som annars kyls bort kommer till nytta.

Innovationstävlingar om sopor, robotar och klädåtervinning

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Nya kraftfulla desinfektionsmedel mot smittspridning av bland annat ebolavirus, flytande vindkraft som storskaligt energialternativ samt utveckling av en ny metod för att laga betongsprickor med hjälp av bakterier. Det är några av de 75 utvecklingsprojekt i små och medelstora företag som Vinnova finansierar inom utlysningen Forska&Väx.

Från nya desinfektionsmedel till flytande vindkraft

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Nya lösningar för det smarta hemmet där IT-tjänster delar på infrastruktur, utveckling av passivhus som fungerar i kallt klimat och ett nytt IT-verktyg för digitala bilder som ger kortare väntetider för provsvar och ökad patientsäkerhet. Det är några av de projekt som visat goda resultat och som nu får fortsatt finansiering av Vinnova inom programmet Utmaningsdriven innovation.

Stor satsning på utmaningsdriven innovation

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Ett nytt märkningssystem inom dataspelsbranschen som gör det möjligt för kunder att hitta normkritiska spel. Det är ett av de 19 projekt som får planeringsbidrag av Vinnova inom utlysningen Mångfaldslabbet.

Dataspel ska ges jämställdhetsmärkning

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Nu får 15 forskningsprojekt finansiering av Vinnova med sammanlagt 57 miljoner kronor inom utlysningen Transport- och miljöinnovationer.

Forskningsprojekt ska bidra till att Sverige når miljömålen

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom Vinnovas satsning på digitalisering för framtidens skola.

Digitalisering i skolan ska förbättra undervisningen

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Vilka effekter har incitamentsprogram för personer i ledande befattningar? Hur påverkar bankernas rådgivare spararnas placeringar? Leder upplevd hög finansiell kunskap till dåliga beslut? Det är några av de frågor som ska undersökas i forskningsprojekt om finansiella marknader som Vinnova nu finansierar.

Forskning ska förebygga nya finanskriser

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Nio projekt får nu planeringsbidrag från Vinnova för att skapa testmiljöer där digitala verktyg och arbetssätt i skolan ska provas.

Nya testmiljöer för digitalisering i skolan

Tävling ska hjälpa Vinnova hitta guldkornen

Vinnova investerar varje år cirka 2,7 miljarder på olika insatser som ska bidra till att stärka Sveriges innovationskraft. Nu utlyser Vinnova en innovationstävling för att få fram nya lösningar för hur myndigheten ska hitta de bästa projekten att finansiera.

Tävling ska hjälpa Vinnova hitta guldkornen

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

I en pilotsatsning får fem nystartade svenska teknikbolag möjlighet att delta i ett affärsutvecklings- och valideringsprogram i Silicon Valley. Under fyra veckor får entreprenörerna hjälp med att utveckla sin affärsstrategi och chansen att möta potentiella kunder, samarbetspartners och investerare.

Unga svenska teknikbolag får möjligheter i Silicon Valley

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Sverige investerar mycket i stora internationella forskningsanläggningar som till exempel ESS och MAX IV, men svenska företag har varit underrepresenterade när det gäller att delta i uppbyggnaden och utvecklingen av anläggningarna. Nu startas ett nytt sekretariat i Malmö som ska ändra på det.

Nytt sekretariat ska hjälpa företag samverka med internationella forskningsanläggningar

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

En flyttbar testfabrik som ger skogsindustrin möjlighet att testa det nya supermaterialet Nanocellulosa, en testbädd för utveckling av teknik för energieffektiv gruvbrytning, en testbana för höghastighetståg i vinterklimat och en ny testanläggning för energieffektiva fordon med låga utsläpp. Dessa fyra projekt får nu finansiering av Vinnova.

Fyra nya testbäddar lyfter svensk miljöteknik

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Videostöd för förbättrad sjukvårdsrådgivning, en ny inkluderande stadsbyggnadsprocess och återvinningscentraler som är öppna dygnet runt. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att planera, utveckla eller införa nyskapande lösningar inom offentligt finansierad verksamhet.

22 miljoner till innovation i offentligt finansierad verksamhet

Nästa sidaFöregående sida1 2 3

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss