2013

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

Publicerat: 2013-12-19

18 universitet och högskolor får stöd av Vinnova med sammanlagt 82 miljoner kronor över en tvåårsperiod för att stärka sin samverkan med det omgivande samhället. Det handlar om stöd till olika typer av samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och andra aktörer.

Universitet och högskolor får stöd för samverkan

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

Publicerat: 2013-12-18

Nio projekt får nu stöd inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer för att bedriva forskning och utveckling i samarbete med aktörer i Kina. Vinnova och Energimyndigheten finansierar projekten med sammanlagt 40 miljoner kronor

Svenskt-kinesiskt samarbete om miljöinnovationer

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Publicerat: 2013-12-16

Två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården får stöd med sammanlagt 28 miljoner kronor genom Vinnovas program Utmaningsdriven innovation. Det ena projektet, Mina vårdflöden, är ett koncept kring e-hälsa som bland annat gör det möjligt för patienterna att följa den egna vården. Det andra projektet handlar om att utveckla IT-stöd för avancerad cancervård i hemmet.

28 miljoner till två utvecklingsprojekt inom hälso- och sjukvården

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Publicerat: 2013-12-05

Ytterligare åtta forskare får halva sin lön finansierad genom Vinnovas program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Vinnova finansierar karriärlyft för forskare

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Publicerat: 2013-12-02

Utveckling av testbäddar för solenergi, vindkraft i kallt klimat, handel med koldioxidkrediter, frystorkning av avloppsslam, återvinning av plast och ekologisk livsmedelsproduktion. Det är några exempel på projekt och områden som Vinnova nu stödjer genom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet.

Ytterligare 32 miljoner till testbäddar inom miljöteknik

Nationell portal för öppna data lanseras

Publicerat: 2013-11-25

I Vinnovas tredje utlysning inom Öppna datakällor får 20 projekt finansiering. Det handlar bland annat om projekt som ska bidra till öppna språkresurser, till att information om alla svenska läkemedel görs tillgänglig och till att mätdata om buller, grundvatten, väder och miljö publiceras. I dag lanserar Vinnova också en nationell portal för öppna data.

Nationell portal för öppna data lanseras

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Publicerat: 2013-11-21

Utveckling av ett förenklat biljettsystem i kollektivtrafiken, vatten- och energisnålt duschkoncept, app för val av telefonabonnemang och ett nytt digitalt betalningssystem vid prenumerationer. Det är några av de projekt som får finansiering genom programmet VINN NU, som riktar sig till nystartade innovativa företag.

Nystartade innovativa företag får 300 000 kronor var

Ny teknik ska förhindra plagiatförsäljning

Publicerat: 2013-11-18

Utveckling av teknik som ger möjlighet att upptäcka plagiatförsäljning av varumärken genom att globalt scanna av digitala marknadsplatser på internet. Det är ett av de projekt som Vinnova finansierar genom programmet Forska&Väx som riktar sig till innovativa små och medelstora företag.

Ny teknik ska förhindra plagiatförsäljning

Banbrytande kunskap inom informations- och kommunikationsteknik

Publicerat: 2013-11-08

Nu får 11 projekt finansiering för att utveckla banbrytande kunskaper som kan leda till innovativa lösningar inom framtidens informations- och kommunikationsteknik (IKT). Det handlar om utveckling med tillämpningar inom bland annat molnbaserade nätverk, mobil data och medicinsk diagnostik.

Banbrytande kunskap inom informations- och kommunikationsteknik

Ytterligare 65 miljoner till livsmedelsforskning

Publicerat: 2013-11-04

Individuellt anpassade måltidslösningar för äldre, dynamiskt hållbarhetsdatum för att minimera svinn och innovativa rågbaserade livsmedel med dokumenterade hälsoeffekter. Om detta handlar några av de forskningsprojekt inom livsmedelsområdet som får finansiering i den avslutande omgången av programmet Tvärlivs.

Ytterligare 65 miljoner till livsmedelsforskning

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Publicerat: 2013-10-14

Ökad innovation genom medborgarsamverkan, virtuell studio för krisövning och automatiserad upptäckt av vårdrelaterade infektioner i patientjournaler. Det är några av de projekt som får finansiering av Vinnova för att utveckla innovativa idéer inom offentlig verksamhet.

Stöd till innovativa idéer inom offentlig verksamhet

Forskning ska bidra till att nå miljömål

Publicerat: 2013-10-04

Bättre modeller för att bedöma krocksäkerhet för kvinnor, bullerskärmar som inte stör stadsbilden, trängselskatt i Göteborg och nya metoder för insamling av kabel och elektronikavfall. Det är några av de forsknings- och utvecklingsprojekt som får finansiering genom Vinnovas utlysning Transport- och miljöinnovationer.

Forskning ska bidra till att nå miljömål

Pressinbjudan: Sveriges framtidsområden! På gång för samhällsnytta och konkurrenskraft

Publicerat: 2013-10-01

Vilka är Sveriges framtidsområden? Vad ska vi satsa på i nästa steg? Det är ett par av de frågor som ska besvaras vid konferensen ”Sveriges framtidsområden! På gång för samhällsnytta och konkurrenskraft” onsdag den 2 oktober som arrangeras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Pressinbjudan: Sveriges framtidsområden! På gång för samhällsnytta och konkurrenskraft

Pressinbjudan: Västerbotten får nya möjligheter till forskningsfinansiering från EU

Publicerat: 2013-09-30

Torsdag den 3 oktober besöker Vinnova Umeå för att informera om möjligheterna att delta i EU:s nya ramprogram för forskning och innovation: Horisont 2020. Det nuvarande programmet FP7 har bidragit med 30 miljoner euro till forskningsfinansiering i Västerbottens län.

Pressinbjudan: Västerbotten får nya möjligheter till forskningsfinansiering från EU

Innovationstävlingar ska lösa utmanande problem

Publicerat: 2013-09-30

Vinnova finansierar 13 innovationstävlingar, som bland annat ska bidra till att lösa bullerproblematiken från Bromma flygplats, säkerställa trafikflödet i samband med Göteborgs kraftiga trafikomläggningar och till att ta fram ett modernt verktyg för mäta om en strokepatient klarar av att köra bil.

Innovationstävlingar ska lösa utmanande problem

Nästa sidaFöregående sida1 2 3

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss