Foto: Darja Isaksson, Charlotte Brogren och Eva Lindström samtalar om hur Sverige kan ta täten inom digitalisering.

”Sverige har svart bälte i strukturomvandling”

Sverige har goda möjligheter att inta en tätposition inom digitalisering, men vi behöver göra mer, inte minst när det gäller tillgång till öppna data. Det framkom under Vinnovas Almedalsseminarium om digitalisering.

Det var fullsatt i lokalen när Vinnova på måndagen arrangerade seminariet ”Hur kan Sverige ta ledningen i den digitala omställningen?” i Almedalen.

Vinnovas generaldirektör Charlotte Brogren inledde och framhöll att man måste tänka nytt mellan existerande strukturer, när produkter blir tjänster och traditionell branschlogik förändras. ”Jag ser fantastiska möjligheter. Men vi behöver tänka nytt, utmana oss själva och testa och experimentera mer än vad vi gjort tidigare.” sa hon. 

Darja Isaksson är grundare av det digitala innovationsföretaget Ziggy Creative Colony och ledamot i regeringens innovationsråd. Hon pekade på att Sverige har stora möjligheter, men att Sverige befinner sig i en digital recession och att vi tappar mark jämfört med andra länder, när det gäller exempel tillgång till öppna data som är viktigt för att nya innovationer kopplat till digitalisering ska kunna utvecklas.

Torbjörn Lundahl som leder Ericssons svenska program inom 5G och Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen talade om projekt som drivs med stöd från Vinnova för att utveckla smart industri och digitaliserad hälsa. Inom sjukvården är det avgörande att börja använda gemensamma standarder som gör att systemen kan prata med varandra.

Cecilia Lundborg från crowdfunding-företaget FundedByMe talade om att när man går från det analoga till digitala mötet har alla möjlighet att få samma information, kan få investerare världen över. Hon sa också att 93 procent av allt riskkapital går till män och att crowdfunding ger fler kvinnor möjlighet att få finansiering.

Emelie Dahlström, generalsekreterare för kodcentrum, pratade om deras arbete för att få fler unga att bli intresserade och lära sig om kodning och teknik. ”Barn har lätt att lära sig vara använda digitala tjänster. Vi vill aktivera dem att också vara producenter, själv skapa spel etc.”

Eva Lindström, statssekreterare hos närings- och innovationsminister Mikael Damberg framhöll att digitalisering innebär en djupgående snabb strukturomvandling som påverkar allt och alla. ”Men vi kan klara det. Sverige har svart bälte i strukturomvandling”, sa hon.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss