Innovationspris till Trelleborg

Grattis Trelleborg! Kommunen tilldelades i går SKL:s och Vinnovas nyinstiftade innovationspris för sitt arbete med att digitalisera invånarnas ansökningar av ekonomiskt bistånd.

Priset delades ut på Innovationsdagen 2016 som hölls på Münchenbryggeriet i Stockholm. Bland 50 nomineringar hade en jury valt ut tre finalister. Konferensens deltagare röstade därefter fram vinnaren.
Syftet med priset är att uppmärksamma offentliga aktörer som skapat goda förutsättningar för innovation och gjort skillnad i vardagen för invånarna.

Juryns motivering

Så här motiverade juryn sitt val av Trelleborgs kommun som en av finalisterna:
”Med utgångspunkt i invånarnas behov har Trelleborgs kommun utvecklat en del av det offentliga åtagandet på ett modigt och tillitsbaserat sätt. Genom att ta tillvara möjligheterna för organisationsutveckling och digitalisering har de skapat tydliga servicevärden och effektiviseringsvinster. Modellen har stor potential att spridas till fler kommuner och sakområden.”

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss