Mångmiljonsatsning på biologiska läkemedel

Regeringen och Vinnova satsar på innovativ produktion av biologiska läkemedel. Totalt handlar det om en statlig satsning på 100 miljoner kronor.  

I december inledde regeringen en miljardsatsning tillsammans med bland andra AstraZeneca och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse på ett nationellt forskningsprogram för biologiska läkemedel.

Regeringen avser att tillsammans med GE Healthcare ta nästa steg och medverka till uppbyggnaden av en öppen innovationshub i Uppsala som tillgängliggör en produktionsmiljö för industriell uppskalning och välkomnar små och stora företag och akademi.

Totalt handlar det om en statlig satsning på 100 miljoner kronor, där regeringen bidrar med 90 miljoner kronor och Vinnova med 10 miljoner.

Satsningen sker inom det strategiska samverkansprogrammet för life science, ett av de fem samverkansprogram som regeringen presenterade den 1 juni.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss