Regeringen lanserar fem samverkansprogram

Regeringen har lanserat fem samverkansprogram som ska möta viktiga samhällsutmaningar. Vinnova får en central roll i arbetet.

Programmen bygger på ett utvecklat samarbete mellan offentliga aktörer, näringsliv och universitet och högskola. Målsättningen är att samverkansprogrammen ska stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

De fem samverkansprogrammen är:

  • Nästa generations resor och transporter
  • Smarta städer
  • Cirkulär biobaserad ekonomi
  • Life Science
  • Uppkopplad industri och nya material.

Vinnova får i uppdrag att bistå i arbetet, bland annat genom att identifiera möjliga insatser för innovation inom de utpekade samverkansprogrammen.

- Det är positivt att regeringen så tydligt pekar ut vikten av samverkan för att möta samhällsutmaningar och för att stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft. Jag är också glad över att Vinnova får en central roll i arbetet. Vår verksamhetsidé är att stimulera samverkan mellan näringsliv, offentlig verksamhet, akademi och andra delar av samhället, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

- Nu påbörjar vi arbetet med att säkerställa att referensgrupper kommer på plats och att våra satsningar driver och engagerar aktörer att arbeta mot de mål som regeringen satt upp för programmen.

Regeringen har beslutat att ge Vinnova i uppdrag att initialt fördela 40 miljoner kronor i initiativ och projekt inom ramen för samverkansprogrammen.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss