Vinnova en av Sveriges mest spännande arbetsgivare

Vinnova har utsetts till en av Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016. Bakom utmärkelsen står Karriärföretagen, som årligen utser de bästa arbetsgivarna i Sverige.

Utmärkelsen Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor delas ut till organisationer som aktivt fokuserar på medarbetarnas utveckling, ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats.

Motivering för Vinnova

"Vinnova har i uppgift att stärka Sveriges innovationskraft och skapar samtidigt fantastiska möjligheter för de anställda att utvecklas och växa. Detta har skapat ett högt medarbetarengagemang där man varje dag får vara med och ta sig an spännande utmaningar. Tillsammans med en arbetsmiljö som inspirerar till kreativitet och utveckling utses Vinnova till en av Sveriges 50 mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor."

Om utmärkelsen

Karriärföretagen utser sedan 2011 Sveriges främsta arbetsgivare.

Alla kan nominera en organisation. Med hjälp av intervjuer och granskning av till exempel tidigare medarbetarundersökningar utvärderas organisationer baserat på dess ansträngningar att engagera sina medarbetare. Dessutom genomförs en webbenkät bland de anställda. Enkäten ger återkoppling om arbetsplatsen, organisationskulturen och nivån på medarbetarnas engagemang.

Därefter granskas underlagen av en jury bestående av varumärkes- och rekryteringsexperter, som slutligen utser de mest spännande arbetsgivarna.

Resultatlista för Sveriges mest spännande arbetsgivare i offentlig sektor 2016

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss