Nya stipendiater i fellowship-program i Silicon Valley

Vinnova har nu utsett två nya seniora stipendiater och två studentstipendiater i fellowship-programmet i Silicon Valley.

Stipendiaterna är Per-Arne Lundberg, verksamhetsansvarig på Gothia Innovation, och Katarina Chowra, affärsutvecklare vid Uppsala Innovation Center. Minna Sandberg, Chalmers, och Shilpi Sinha, Luleå Tekniska Universitet, tilldelas studentstipendierna.

Per-Arne Lundberg leder och utvecklar Gothia Inkubator som har en drivande roll i det spelcentrum som växt fram i Skövde. Ett av initiativen som skapar förutsättning för tillväxten inom spelområdet är nischinkubatorn The Game Incubator som sedan snart ett år tillbaka även har en filial i Göteborg. Per-Arne Lundberg kan genom sitt arbete i Silicon Valley bidra till tydligare närvaro och kontakter mellan spelindustrin där och i Sverige.

Katarina Chowra är sedan 2012 verksam vid Uppsala Innovation Center och har tillsammans med en kollega utvecklat UIC Business Startup Program. Programmet som vänder sig till startups är inspirerat av idéer från Silicon Valley och baseras på Lean Startup och Customer Development. Genom sin vistelse i Silicon Valley kan Katarina Chowra utveckla kontakterna mellan aktörer där och innovationssystemet i Uppsalaregionen.

Fellowship-programmet ska bidra till att skapa starkare länkar mellan Sverige och Silicon Valley och stipendierna ges till personer med god förståelse för startups, Två seniora stipendier på tio månader samt två studentstipendier på sex månader utlyses årligen.  Programmet finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Utlysningen för nästa omgång stipendium annonseras på Vinnovas webbplats och planeras att stänga 31 januari 2017.

 

Kontakt

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss