1000 deltagare, 44 länder, 800 matchmaking-möten

Nästa vecka samlas över 1000 innovatörer och representanter för forskningsintensiva företag från 44 länder i Stockholm för att diskutera smarta städer och globala samarbeten. Deltar gör bland andra närings- och innovationsminister Mikael Dambergs statssekreterare Oscar Stenström, Helen Goulden, Executive Director Innovation Lab, Nesta, Jae-Hoon Chung, President Korea Institute for Advancement of Technology, Denis Coderre, borgmästare i Montréal och Sara Mazur, forskningschef på Ericsson. Konferensen arrangeras av Vinnova och Näringsdepartementet inom ramen för det svenska ordförandeskapet för EUREKA.

Under EUREKA Innovation Week 2016 samlas för första gången EUREKA nätverkets alla program under ett tak. Det har resulterat i 800 inbokade möten under det matchmaking-event som det svenska ordförandeskapet arrangerar med Enterprise Europe Network (EEN) – ett rekordantal möten för EEN-event i Sverige. I utställningen som pågår under veckan visas innovativa lösningar och projekt för smarta städer.

- Under EUREKA Innovation Week har vi möjlighet att visa upp Sverige som ett av de mest innovativa länderna samt att fokusera på vilka möjligheter som finns till internationellt samarbete inom områden som är viktiga för svenskt näringsliv som t ex smarta städer. Sverige är ett litet land och för att få tillgång till den mest framstående forskningen behöver vi attrahera och samarbeta utanför våra gränser. Förutom presentationer av olika satsningar som görs i Sverige kommer deltagarna också ha möjlighet att göra studiebesök till t ex Ericson Studios, Norra Djurgårdsstaden och till Stockholms Stads Grow Smarter-projekt, säger Tomas Aronsson, koordinator för det svenska ordförandeskapet i EUREKA.

EUREKA Innovation Event är öppet för alla som är intresserade av internationellt samarbete. Deltagarna kommer från små- och medelstora företag, industri, lärosäten, forskningsinstitut, ministerier och statliga myndigheter.

För mer information om EUREKA Innovation Week, se vårt kalendarium.

Följ eventet live

Vi webbsänder från de två första dagarna; Global Collaboration Day och Innovation Event under EUREKA Innovation Week och du kommer att kunna följa sändningen från vår startsida. Du kan också följa diskussionerna på Twitter #InnoWeek 2016 @EUREKA_Network @vinnovaintl

Fakta om EUREKA

EUREKA är internationellt nätverk för industriellt forsknings- och utvecklingssamarbete med över 40 medlemsländer samt tre associerade länder: Sydafrika, Sydkorea och Kanada. Vinnova ansvarar för det nationella EUREKA-kontoret. Målet med nätverket är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. EUREKA finansierar marknadsnära forsknings- och innovationsprojekt för utveckling av nya produkter, tjänster och processer genom tre program:

  • Kluster - tematiska program för strategiska samarbeten mellan industri, forskningsinstitut och universitet.
  • Nätverksprojekt – program för industriella samarbeten nära marknaden.
  • Eurostars – program för forskande små- och medelstora företag

Läs mer om EUREKA på vår webbplats.

Följ eventet live

Vi webbsänder från de två första dagarna; Global Collaboration Day och Innovation Event under EUREKA Innovation Week och du kommer att kunna följa sändningen från vår startsida. Du kan också följa diskussionerna på Twitter #InnoWeek 2016.

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss