Ny utlysning för strategiska innovationsprogram öppnar i mars

Under 2016 kommer Vinnova, Energimyndigheten och Formas att öppna en ny utlysning om stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet.

Utlysningen planeras att öppna i mars och stänga i början av september. Den genomförs i ett enda steg – en fullständig ansökan skickas in utan föregående ansökningsskiss. Utlysningen är öppen för program som adresserar samhällsutmaningar inom energi- och klimatområdet.


Bra att veta

  • Ett till två program kommer att beviljas med en budget på cirka 20-40 miljoner per program och år.
  • Ett strategiskt innovationsprogram ska bygga på en strategisk innovationsagenda eller motsvarande strategidokument.
  • Den strategiska innovationsagendan som ligger till grund för programmet måste vara klar senast när programansökan lämnas in och ska bifogas ansökan.
  • Programmen kommer preliminärt att påbörja etableringsfas i januari 2017 och starta programverksamheten tidigast i juni 2017.

Ett informationsseminarium planeras till den 7 april i Stockholm. Mer information om utlysningen kommer att publiceras på myndigheternas webbplatser i samband med att utlysningen öppnar.


Om strategiska innovationsprogram

Genom gränsöverskridande samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss