Upphandlingsmyndigheten och Vinnova samverkar om innovationsupphandling

Upphandlingsmyndigheten och Vinnova har träffat en överenskommelse om samarbete om innovationsupphandling. Syftet med samarbetet är att upphandlande myndigheter på ett lätt och effektivt sätt ska kunna få stöd och vägledning av hög kvalitet.


Samarbetet handlar bland annat om spridning av kunskap om innovationsupphandling och om att stödja innovations- och utvecklingsarbetet i offentlig verksamhet.

– Genom innovationsupphandling kan nya lösningar och produkter skapas, något som i sin tur kan gynna sysselsättningen och tillväxten. Samarbetet mellan myndigheterna ger goda förutsättningar för brett stöd till upphandlande myndigheter och leverantörer, säger Ann-Christin Nykvist, generaldirektör för Upphandlingsmyndigheten.

– Det är glädjande att vi är överens om ett samarbete där våra olika kompetenser kommer stärka det gemensamma arbetet för fler innovationsupphandlingar och en mer innovativ offentlig sektor i Sverige, säger Charlotte Brogren, generaldirektör för Vinnova.

Upphandlingsmyndigheten arbetar med att ge stöd, vägledning och information om alla aspekter av innovationsupphandling.

Vinnova erbjuder finansieringsmöjligheter för utvecklingsprojekt som rör upphandling och stödjer processer för behovsidentifiering i offentliga verksamheter. Vinnova informerar även om finansieringsmöjligheter inom EU för offentlig verksamhet, till exempel utlysningar för innovationsupphandling.

Överenskommelsen sträcker sig fram till utgången av 2017 och utvärderas löpande för att myndigheterna ska kunna ge största möjliga mervärde till alla intressenter.

 

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss