Teamutveckling för framgångsrik forskning och utveckling

Lägg till i kalendern info

Barcelona gör det i fotboll och New York Rangers i ishockey. SCA gjorde det i Volvo Ocean Race. Når framgång genom vinnande team. Fallstudier från näringslivet visar att teamutveckling förbättrar faktorer som styr produktivitet och samarbete med 20 %.

Välkommen till ett seminarium där vi diskuterar idéer om hur teamutveckling kan introduceras och tillämpas i FoU. Vad kan samproducerad FoU vinna på team och teamutveckling? Vad står i vägen? Vad kan vi göra i Sverige och Norden för att ta vara på denna möjlighet?

Under seminariet kommer resultat från projektet Teamlyftet FoU - förstudie att presenteras. I studien undersöktes möjligheterna att öka avkastningen i samproducerad FoU genom effektivare teamarbete. Tre team från akademi och forskningsinstitut har fått teamutveckling över 7–12 månader.

Studien genomfördes av konsultföretagen Courego och Stella Nova i samarbete med IVA, och finansierades av Vinnova.

Seminariet vänder sig till forskningschefer, VD, programansvariga och projektledare, inom akademi, forskningsinstitut, finansiärer, forskningsbolag, industri och offentlig sektor, i Sverige och Norden.

Program

09.00 Kaffe och registrering

09.30 Välkommen och intro
Carl Gunnar Bergendahl, Courego

Teamlyftet FoU - projektet och motiven
Carl Gunnar Bergendahl, Courego
Daniel Johansson, Vinnova
Malin Mohr, IVA (Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien)

Bästa teamet - kvaliteter hos minnesvärda team
Gertrud Elisabet Bohlin, Stella Nova

Team och teamutveckling - definition och former
Carl Gunnar Bergendahl, Courego
Gertrud Elisabet Bohlin, Stella Nova

Teamutveckling i FoU. Teamledare berättar om sina erfarenheter från en pilot
Karin Östergren, RISE Jordbruk och livsmedel
Professor Anders Jarfors, Jönköpings Tekniska Högskola
Professor Jan-Eric Ståhl, Lunds Universitet

12.00 Lunch och mingel

13.00 Resultat från förstudien
Carl Gunnar Bergendahl, Courego

Team SCA. Att bygga och utveckla ett vinnande team i Volvo Ocean Race
Anders Berge, PEAB

14.15 Paus med kaffe & förfriskningar

Möjligheter & idéer. Att ta till vara möjligheterna i teamutveckling. Vad
kan vi göra? Vad behövs?

Summering
Carl Gunnar Bergendahl, Courego
Gertrud Elisabet Bohlin, Stella Nova

15.30 Avslutning och mingel

Anmälan

Anmäl dig på IVA:s webbplats

Seminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat.

Detaljer

 
Datum:
11 maj 2017, 09:00-15:30
Arrangör:
Vinnova
Plats:
Vinnova, Mäster Samulesgatan 56
Ort:
Stockholm
Anmälan senast:
2 maj 2017

Om oss

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta.

Det gör vi genom att finansiera forsknings- och innovationsprojekt samt att erbjuda nätverk, möten och analyser. Vi riktar oss till er i samhället som är viktiga för Sveriges innovationskraft – till exempel kunskapsintensiva företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Vi är också nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation samt regeringens expertmyndighet för innovationspolitik.

Kontakta oss